• Domov
  • Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje - stran 10 od 11

Predlog Zakona o gasilstvu

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli osnutek Zakona o gasilstvu, ki si ga lahko pogledate na tej povezavi. V predlogu zakona se dodaja možnost, da gasilci opravljajo tudi naloge, ki predstavljajo pridobitno dejavnost. Prav tako je sedaj v 32. členu navedeno, da v primeru aktivacije državnega načrta, neposredne stroške krije država…. Preberi več

Osnutek Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo ponovno prejeli v pregled dopolnjen Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Po preučitvi pripomb in predlogov, ki so jih prejeli v septembru 2015 in objavili na spletni strani URSZR v spodaj navedeni rubriki dne 20.10.2015, so osnutek dopolnili in spremenili. Nov dopolnjen osnutek najdete na njihovi spletni strani... Preberi več

Predlog Zakona o gasilstvu

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo bili pozvani, da jim do 15. maja posredujemo predloge sprememb (v amandmajski obliki) Zakona o gasilstvu. V skladu z navedenim vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do petka 13. maja.

Sestanek Komisije za zaščito in reševanje

V Sevnici je 9. marca potekal sestanek Komisije za zaščito in reševanje. Na sestanku so članice in člani razpravljaji o vlogi in vključenosti občin pri begunski krizi. Članice in člani so izpostavili vlogo občin oziroma njihovih enot zaščite in reševanja, ki so imele posebno vlogo pri reševanju razmer pri prehodu beguncev čez ozemlje RS. Prav... Preberi več

Predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti

V prihodnjih dneh bo Ministrstvo za okolje in prostor po Sloveniji izvedlo 4 porečne/regionalne/območne predstavitve predloga Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti. Program posvetovanj je naslednji: Porečje Savinje  (15. 12., Ljubno ob Savinji), Porečje Mure in Drave (17. 12., Murska Sobota) Porečje zgornje, srednje in spodnje Save (18. 12.,  Ljubljana) Povodje Soče in jadranskih rek z morjem ... Preberi več

V obravnavi predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS

S strani Uprave RS za zaščito in reševanje smo v pregled prejeli predlog Navodil o organiziranju in vzpostavitvi informacijskega centra RS, ki bi se vzpostavil v primeru nesreče v kateri je prizadeto večje število oseb. Predlog navodil se nahaja na tej povezavi. Vaše pripombe in predloge posredujte najkasneje do 14.1.2016 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

Sestanek o uvrstitvi direktorjev Javnih zavodov gasilsko reševalne dejavnosti

URSZR je povabil predstavnika SOS na sestanek glede uvrstitve plač direktorjev Javnih zavodov poklicnih gasilcev. Na sestanku smo v smislu odprave anomalij plačnega sistema direktorjev v javnem sektorju in priprave nove Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju pregledali podrobnejše kriterije in razpone uvrstitev v plačne razrede direktorjev javnih zavodov gasilsko reševalne dejavnosti. Na sestanku... Preberi več

Vladna spletna stran o tematiki prihoda beguncev v Slovenijo

Najosnovnejše informacije za splošno javnost o tem, kako se vlada sooča s problematiko prihoda beguncev v Slovenijo, so na voljo na spletni strani pomoc.beguncem.gov.si. Tu Vlada Republike Slovenije sproti objavlja vsa sporočila za javnost na temo migracij, posnetke novinarskih konferenc (ki jih lahko sicer spremljate tudi prek neposrednega prenosa na http://www.vlada.si ), na voljo pa... Preberi več