• Domov
  • Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje - stran 11 od 11

Ustanovna seja Komisije za zaščito in reševanje

Komisija za reševanje, ki se je sestala v torek 8. septembra v prostorih občine Logatec, je na svoji prvi seji obravnavala Vlogo CZ pri humanitarni krizi, Stanje povračila stroškov občin iz solidarnostnega sklada v naravnih nesrečah v letu 2014, Novo verzijo pravilnika o nujni medicinski pomoči, Pripravo skupnih oziroma enotnih načrtov Zaščite in reševanja. Seje... Preberi več

Sestanek Usklajevalne skupine za reševanje begunske problematike

Obveščamo vas, da minister za zunanje zadeve sklicuje sestanek Usklajevalne skupine za reševanje begunske problematike, ki bo v torek, 8. septembra, ob 16.00 uri, na Ministrstvu za zunanje zadeve. Sestanka se bo udeležil tudi predstavnik SOS.


25 Prešernova cesta, Ljubljana, Slovenija

Prva seja komisije za zaščito in reševanje

V torek, 8.septembra bo potekal prvi sestanek Komisije za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije v novem mandatu. Sestanek bo potekal od 10.00 ure dalje v prostorih občine Logatec in bo namenjen obravnavi skupnih oziroma enotnih načrtov ZIR, pripravi na dneve zaščite in reševanja ter vlogi civilne zaščite pri humanitarni krizi z begunci.      


Občina Logatec, Logatec, Slovenija

Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi. Pripravljena je na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju Civilne zaščite kot prispevek k Državni oceni tveganja. Tveganje za nesreče z nevarnimi snovmi je ocenjeno z upoštevanjem izrednih dogodkov – nenadzorovanih izpustov večjih količin nevarnih snovi, ki... Preberi več

Državni načrt ZIR Epidemija

Uprava za zaščito in reševanje je objavila predlog Državnega načrta Zaščite in reševanja za epidemijo/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslo miha.mohor@skupnostobcin.si do 7. septembra 2015.   Na spodnji povezavi si lahko ogledate predlog državnega načrta ZiR Načrt epidemija NLB-javna predstavitev

PLOVDIVSKA DEKLARACIJA O UPRAVLJANJU S TVEGANJI NARAVNIH NESREČ

Prenesi publikacijo

Deklaracija o upravljanju s tveganji naravnih nesreč je bila sprejeta na konferenci pod naslovom “Kompetence in pripravljenost lokalnih oblasti JV Evrope za preprečevanje tveganj in kriznega upravljanja”, ki je bila organizirana v sklopu letnega foruma lokalnih oblasti Jugovzhodne Evrope v Plovdivu, med 16. In 19. Majem. Na konferenci se je zbralo več kot 400 županj in županov, predstavnikov nacionalnih institucij, lokalnih oblasti, združenj lokalnih oblasti in donatorjev, da bi razpravljali o izzivih lokalnih skupnosti v času krize, pridobljenih spoznanjih in primernosti ukrepov, ki bi izboljšali preprečevanje tveganj in krizno upravljanje.
Deklaracija poziva vse institucije, katerih se to področje dotika, naj sodelujejo pri preprečevanju tveganja in kriznega upravljanja, in sicer: ob spoznanju, da so politike za preprečevanje nesreč najbolj učinkovito preventivno orodje, da je potrebna skupna priprava in sprejetje strategij za zmanjšanje tveganja, priznavati velik pomen sodelovanja in solidarnosti ter zavedanju pomena organiziranega gibanja prostovoljcev za nudenje takojšnje pomoči ob naravnih nesrečah.

Predlog spremembe Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč

S strani Ministrstva za obrambo smo prejeli v obravnavo Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. V skladu s predlogom se spreminjajo pogoji za graditev novih zaklonišč (stara zaklonišča ostanejo in se morajo ohraniti) in sicer se zmanjšuje pogoj za zaklonišča v naseljih iz 5.000 prebivalcev na 10.000 prebivalcev, ter v vrtcih... Preberi več

Sestanek z Ministrstvom za obrambo o zniževanju stroškov občin

Predstavnik SOS se bo udeležil sestanka z Ministrstvom za obrambo. Sestanek bo potekal v sredo, 27. maja 2015 ob 8.30 na Ministrstvu za javno upravo. Na sestanku se bomo pogovorili o predlogih na temo znižanja stroškov za delovanje občin s področja zaščite in reševanja, ki sodi v pristojnost Ministrstva za obrambo in ki smo ga posredovali s skupnosti občin.


Ministrstvo za javno upravo, Ljubljana, Slovenija