• Domov
  • Zaščita in reševanje

Zaščita in reševanje - stran 5 od 8

URSZR objavil novo oceno ogroženosti RS zaradi nesreče zrakoplova

Sporočamo vam, da so  na Upravi RS za zaščito in reševanje ažurirali in dopolnili Oceno ogroženosti Republike Slovenije zaradi nesreče zrakoplova, verzija 1.3 – december 2017. Ocena ogroženosti je na spletni strani URSZR, pod rubriko Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ocene ogroženosti. V oceni so ažurirani podatki od leta 2013 do leta 2016, dodana je… Preberi več

Osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v javni obravnavi osnutek Pravilnika o reševanju na smučiščih. Pravilnik podrobneje ureja opremo in prostor, ki je namenjen za reševanje, oznako reševalca na smučišču, program usposabljanja in program obdobnega izpopolnjevanja ter način preizkusa znanja, obrazec potrdila o opravljenem preizkusu znanja ter obrazec vloge in obrazec potrdila o usposobljenosti reševalca… Preberi več

Varstvo pred škodljivimi učinki večjih nesreč z nevarnimi snovmi

V četrtek, 8.6.2017 je v prostorih Agencije Republike Slovenije za okolje potekala strokovna delavnica na temo SEVESO obratov in prostorskega načrtovanja, ki so jo za potrebe projekta »Strokovne podlage za izboljšanje zagotavljanja varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki večjih nesreč z nevarnimi snovmi« (naročnik projekta je Ministrstvo za okolje in prostor) pripravili Fakulteta za... Preberi več

Posvet z naslovom: Poplave v Sloveniji – kako naprej

Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja organizira Posvet z naslovom: “Poplave v Sloveniji – kako naprej?” Udeležba na posvetu je brezplačna. Program posveta in vabilo  se nahaja tukaj. PROGRAM (Petek, 9. junij 2017) 09:30–10:00 Prihod udeležencev 10:00–10:10 Uvodni pozdrav in… Preberi več


2 Kardoševa ulica, Murska Sobota, Slovenija
  Dogodek je brezplačen

Predlog Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Ministrstvo za okolje in prostor nam je v mnenje posredovalo osnutek Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Poglavitne novosti, ki jih prinaša novi zakon glede na obstoječega in so posledica novih temeljnih varnostnih standardov na področju varstva pred sevanji, se nanašajo zlasti na: varstvo pred sevanji zaradi naravnih virov sevanja, vključujoč varstvo zaradi... Preberi več

V času oktobrskega plenarnega zasedanja KLRO bomo predstavili prostovoljstvo in delo z mladimi

V četrtek 16. februarja je v prostorih Gasilske zveze Slovenije potekal sestanek slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope s poveljnikom Gasilske zveze o možnosti predstavitve Slovenije v času oktobrskega plenarnega zasedanja v Strasbourgu. Namen slovenske delegacije, (sestavljajo jo člani: Bernardka Krnc, županja Občine Šmarješke Toplice, Breda Pečan, članica občinskega sveta... Preberi več

Prošnja za odziv glede mehanizma EU na področju Civilne zaščite

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) prosi za sodelovanje pri anketnem vprašalniku (del v angleškem jeziku), ki bo podlaga za vmesni pregled izvajanja in uspešnost mehanizma v obdobju od januarja 2014 do decembra 2016. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je okvir v Evropski uniji, preko katerega države članice, tudi Slovenija, in druge države sodelujoče... Preberi več

Varnost na zaledenelih površinah

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) nam je posredovala študijo o izdelavi meril za zagotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah (pod zaporedno številko 87), iz katere so na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje povzeti napotki o tem, kako se izračuna dopustne obremenitve ledu, kako merimo debelino ledu, kako se varno gibamo  po zaledeneli... Preberi več