Zdravstvo

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj novele zakona je noveliranje tistih določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo. Sprememba določb bo prispevala k ureditvi področja preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje… Preberi več

Predstavljena vsebina akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028

Vlada je dne 31. 3. 2022 sprejela Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 (AN 22-23) za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028. Namen in vizija prohrama je prebivalcem Slovenije omogočiti čim lažji dostop do kakovostnih virov pomoči in zagotoviti pogoje za uresničevanje pravice do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja. Prav tako… Preberi več

Javno povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri projektu skupnega evropskega interesa na področju zdravstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in te tehnologijo vabi vsa zainteresirana podjetja in organizacije, da izkažejo svoj interes za sodelovanje na področju podpore pomembnih projektov skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest – IPCEI) v okviru strateških vrednostnih verig v zdravstvenem sektorju, kamor spadajo zdravila, vključno s cepivi in naprednimi terapijami, učinkovine in… Preberi več

Objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva

Kategorija: Zdravstvo

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi... Preberi več

Sestanek združenj občin z MZ na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost

Kategorija: Zdravstvo

Dne 14. 12. 2021 je potekal sestanek, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje s predstavniki združenj občin, med njimi tudi Skupnosti občin Slovenije, na temo razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost. Namen sestanka je bil, da se predstavnikom združenj občin predstavi dve možnosti razdelitve finančnih sredstev za primarno dejavnost na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev... Preberi več

Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Cilj zakona je urediti področje preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti v gospodarsko družbo tako, da bo jasno opredeljena vloga koncedenta v tem postopku, in področje prenosa večinskega deleža… Preberi več

Dodatna pojasnila na dopis za investicije v primarno zdravstvo

Kategorija: Finance / Zdravstvo

Ministsrtvo za zdravje je dne 5. 11. 2021 naslovilo spodnji POZIV za posredovanje izpolnjene tabele prioritetnih investicij za 10 letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju, za namen zagotovitve finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Danes smo prejeli dopis z dodatnimi pojasnili glede izpolnjevanja tabel za investicije v primarno zdravstvo in popravljeno tabelo 1... Preberi več

POZIV ZA POSREDOVANJE IZPOLNJENE TABELE PRIORITETNIH INVESTICIJ ZA 10 LETNO OBDOBJE IN PODATKOV O OBSTOJEČEM STANJU

Kategorija: Finance / Zdravstvo

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Ministrstvo za zdravje naslovilo POZIV za posredovanje izpolnjene tabele prioritetnih investicij za 10 letno obdobje in podatkov o obstoječem stanju, za namen zagotovitve finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo. Dopis in tabele najdete na sledečih povezavah: DOPIS MZ primarna raven zdravstvo Tabela 1 – plan investicij za... Preberi več

Statusno preoblikovanje koncesionarjev (zdravstvo)

Skupnost občin Slovenije je na občine članice naslovila vprašanje vezano na podajo soglasja občine k materialnim (statusnim) preoblikovanjem koncesionarjev. Namreč v zadnjem ob-dobju se občini, ki nam je prošnjo po povpraševanju poslala, dogaja, da jo koncesionarji, ki že imajo podeljene koncesije za opravljanje zdravstvene oziroma zobozdravstvene dejavnosti (fizične osebe), prosijo za izdajo soglasja k svojemu… Preberi več

Predstavitev Predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi

Dne 15. 10. 2021 je na daljavo potekala predstavitev Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, katere so se udeležili predstavnice in predstavniki občin članic SOS. Alenka Forte, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje je uvodoma izrazila zavedanje, da bo predlog zakona, ki je v državnozborski proceduri, še potrebno amandmirat, a da je sprejem nujen glede na... Preberi več