Zdravstvo

Odziv SOS na predvideno reorganizacijo nujne medicinske pomoči

Kategorija: Zdravstvo

S strani občin članic smo bili opozorjeni na vsebino predvidene reorganizacije nujne medicinske pomoči (NMP), ki jo pripravlja delovna skupina na Ministrstvu za zdravje. Seznanjeni smo bili, da bi naj po novem sistemu dežurnega zdravnika izgubile občine: Gornja Radgona, Ljutomer, Lenart, Slovenska Konjice, Ormož, Črna na Koroškem, Dravograd, Šentjur, Žalec, Laško, Nazarje, Rogaška Slatina, Kozje,... Preberi več

Izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi od 1. 1. 2023 – VPRAŠALNIK

Spoštovane, spoštovani, kot ste seznanjeni, s 1. 1. 2023 stopi v veljavo v letu 2021  sprejeti Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje želi ugotoviti kako ga smiselno izvajati, kaj pomeni, če obstoječi Zakon o dolgotrajni oskrbi stopi v veljavo z novim letom, s kakšnimi težavami se bodo srečevali posamezni deležniki, če zakon ostane tak… Preberi več

Na sestanku širših deležnikov na področju dolgotrajne oskrbe spregovorili o načrtu zagotovitve kakovostnih sistemskih sprememb

Ministrstvo za zdravje je 15. 11. 2022 v pregled in mnenje predlaganih rešitev posredovala predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in pričakovala prve odzive s tridnevnim rokom. Kakor so kasneje z dopisom pojasnili je šlo za neformalni postopek seznanjanja strokovne javnosti in preverjanja prvih odzivov ali gre predlog v pravo smer. Temu pozivu je sledil operativni... Preberi več

Zakon o dolgotrajni oskrbi – poziv k pridobivanju mnenj oziroma stališč (ROK 18. 11. DO 12.00)

Ministrstvo za zdravje nam je posredovalo osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-1) pred uradnim medresorskim usklajevanjem z namenom pridobiti mnenja oziroma strokovna stališča. Osnutek zakona lahko preberete TUKAJ. Osnutek ZDOsk-1 se osredotoča in odpravlja problematiko izvajanja veljavnega zakona v praksi ter pogosto nejasnost, nedorečenost, pravne praznine in težko razumljivost posameznih inštitutov. Poleg vira financiranja, statusa izvajalcev… Preberi več

Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva

Vlada je na Državni zbor vložila v obravnavo Predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva. Predlog zakona lahko preberete TUKAJ. V predlogu zakona je med drugim vključen dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo (predlagani 16. člen). Vaše morebitne pripombe in… Preberi več

Zdravstveni svet potrdil Izhodišča za strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

Dokument je bil predstavljen na seji Zdravstvenega sveta 19. 4. 2022. Člani ZS so dokument podprli in predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj te dejavnosti v Sloveniji. Dokument je v okviru Ministrstva za zdravje pripravila Delovna skupina v dialogu s pomembnimi deležniki in ob strokovni podpori Svetovne zdravstvene organizacije, usklajen je bil tudi s predstavniki lokalnih… Preberi več

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti. Besedilo predloga lahko preberete na povezavi TUKAJ. Cilj novele zakona je noveliranje tistih določb, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo. Sprememba določb bo prispevala k ureditvi področja preoblikovanja zasebnega zdravstvenega delavca s koncesijo za izvajanje… Preberi več

Predstavljena vsebina akcijskega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028

Vlada je dne 31. 3. 2022 sprejela Akcijski načrt za leti 2022 in 2023 (AN 22-23) za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018‒2028. Namen in vizija prohrama je prebivalcem Slovenije omogočiti čim lažji dostop do kakovostnih virov pomoči in zagotoviti pogoje za uresničevanje pravice do najboljšega možnega duševnega in telesnega blagostanja. Prav tako… Preberi več

Javno povabilo k izkazu interesa za sodelovanje pri projektu skupnega evropskega interesa na področju zdravstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in te tehnologijo vabi vsa zainteresirana podjetja in organizacije, da izkažejo svoj interes za sodelovanje na področju podpore pomembnih projektov skupnega evropskega interesa (angleško Important Projects of Common European Interest – IPCEI) v okviru strateških vrednostnih verig v zdravstvenem sektorju, kamor spadajo zdravila, vključno s cepivi in naprednimi terapijami, učinkovine in… Preberi več

Objavljen javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva

Kategorija: Zdravstvo

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij novogradenj in/ali rekonstrukcije objektov, z vključeno opremo, namenjenih za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi... Preberi več