CEMR (Council of European Municipalities and Regions - Svet evropskih mest in regij)

CEMR je bil ustanovljen leta 1951 v Ženevi. Ustanovila ga je skupina evropskih županov, ki so kasneje k sodelovanju povabili tudi regije in tako je nastal Svet evropskih mest in regij. Danes je CEMR največja organizacija lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi. Članice CEMR-a prihajajo iz 35 držav in CEMR zastopa približno 100.000 lokalnih  in regionalnih oblasti. CEMR se financira iz članarin,  njen proračun znaša približno 2,5 milijona Evrov.

Svet evropskih mest in regij je aktiven na naslednjih delovnih področjih: Regionalna politika, transport, okolje, enakopravnost, energija, informatika, zaposlovanja, področju kohezijske politike… Delovne skupine iz teh področjih poizkušajo vplivati na evropsko zakonodajo, ter zagotoviti, primerno zastopanost interesov lokalnih in regionalnih oblasti že v fazi nastanka zakonodaje.

Eden od ciljev Sveta evropskih mest in regij  je izmenjavanje izkušenj in dobrih praks tako med člani CEMR-a, kot med predstavniki drugih lokalnih in regionalnih oblasti. Več informacij o organizaciji CEMR lahko dobite tukaj.