Nova gradbena in prostorska zakonodaja - pojasnila

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je na občine naslovilo obvestilo o pomembnih novostih, ki jih s 1.6.2018 prinašata nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) in Gradbeni zakon (GZ). Dopis prilagamo na tej povezavi, na spodnjih povezavah pa najdete dodatna pojasnila MOP, ki so objavljena tudi na njihovi spletni strani:

Besedila zakonov s kazali, navzkrižnim sklicevanjem in zunanjimi povezavami na citirane predpise (besedila predpisov predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače):

Odgovore na pogosta vprašanja glede izvajanja zakonov (dokumenti na povezavah se bodo periodično nadomeščali oziroma dopolnjevali z novimi vprašanji in odgovori na spletni strani MOP):

Skupne predstavitve zakonov z regijskih posvetov za občine in upravne enote ter izobraževanja za državne nosilce urejanja prostora in državne investitorje:

Dodatna pojasnila: