V sredo, 21.10.2015, se je v Celju sestala Delovna skupina za notranjo revizijo SOS. Članice delovne skupine so na začetku seje imenovale predsednico delovne skupine, katera je ponovno postala Andreja Kovač iz MO Murska Sobota, za namestnico pa je bila imenovana Špela Kramberger iz MO Maribor. Prva seja je bila namenjena predstavitvi članic, razprava pa je tekla tudi o izkušnjah pri izvajanju novih usmeritev za državno notranje revidiranje in o revizijskih programih. (ab)

< Vse aktualne novice