• Domov
  • Novice
  • 1. Seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

V torek, 13. 4. 2021 je potekala 1. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS preko spleta. Članice in člani komisije so izvolili predsednika komisije, Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik.

Prof. dr. Marina Pintar, prodekanja za študijske zadeve Biotehniške fakultete je predstavila namakalne sisteme v lokalnih skupnostih s poudarkom na pomenu strokovno pravilnega namakanja.

V nadaljevanju so imenovani predstavniki SOS v delovne skupine MKGP za vsebinska področja pametno in odporno kmetijstvo, varovanje okolja in podnebne spremembe in razvoj podeželja podali informacije iz prvih sej, ki so potekale z namenom priprave predlogov in dokumentov Skupne kmetijske politike po letu 2020.

Članice in člani komisije so opozorili tudi na trenutno aktualne zakonodajne predloge, ki se nahajajo v obravnavi, tj. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijstvu in Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in Uredbo o spremembah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020.

Na seji je bilo med drugim tudi dogovorjeno, da se na občine naslovi poziv s prošnjo za posredovanje informacij o aktualnih problemih, ki jih zaznavajo na področju kmetijstva in razvoja podeželja, da jih bo komisija obravnavala na prihodnjih sejah. Informacije nam lahko pošljete do četrtka, 22. 4. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.

< Vse aktualne novice