• Domov
  • Novice
  • 1. seja Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS

Dne 24. 9. 2019 je v prostorih Mestne občine Velenje potekala prva seja Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo SOS. Na seji so članice in člani imenovali predsednico in podpredsednico. Komisijo bo v tem mandatu vodila Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača. Za podpredsednico je bila imenovana Nataša Jagodic, pomočnica vodje Oddelka za družbene dejavnosti Občine Domžale.

Komisija je v nadaljevanju obravnavala predlog pokrajinske zakonodaje z vidika področja izobraževanja in športa. Predlog Zakona o pokrajinah določa, da je v pristojnosti pokrajine sprejemanje in izvajanje regionalnih programov razvoja šolstva in športa ter na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter športa določanje izvajalcev programov, ustanavljanje in financiranje vzgojne izobraževalne zavode ter zavode s področja športa. V razpravi so se članice in člani strinjali, da bi bilo smiselno, da pokrajine prevzamejo v upravljanje nekatere javne zavode s področja izobraževanja. Prav tako so razpravljali o financiranju prevozov otrok, zasebnih vrtcev, storitev za otroke s posebnimi potrebami in razvojnih oddelkov vrtcev po 1. 9. 2019.

< Vse aktualne novice