V Ljubljani se je 5. novembra 2015 prvič sestala medresorska delovna skupina za pripravo akcijskega načrta posodobitve predpisov za kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom, katere članica je tudi predstavnica SOS. Uvodoma je Eva Štravs Podlogar, v. d. generalne direktorice Direktorata za turizem, pozdravila udeležence in izpostavila pomembnost ureditve področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom. Mag. Mateja Tomin Vučkovič, vodja delovne skupine, je povedala, da je bila delovna skupina sestavljena z namenom ureditve področja kratkoročnega najemanja nepremičnin turistom, ob tem pa poudarila, da ne gre za vse nepremičnine, temveč za dejanske domove (stanovanja, stanovanjske enote). Navedla je naloge delovne skupine, ki so:

  • identifikacija predpisov, ki posegajo na področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom;
  • proučitev možnosti za poenostavitve oz. razbremenitve področja kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom;
  • priprava akcijskega načrta posodobitve predpisov, ki urejajo kratkoročno oddajanje nepremičnin turistom.

Rok za pripravo slednjega je 31. december 2015.

Vodja skupine je navzočim predstavila trenutno stanje na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom (trendi, tipi turistov) in poudarila, da gre za trend turizma, ki ga ne moremo zanikati, temveč mu moramo omogočiti pogoje za delovanje. Predstavila je zelo velik pomen turizma v Sloveniji (13 % BDP, 2 milijardi evrov iz naslova izvoza potovanj, 40 % izvoza storitev) in navedla, da spodbujanje turistov, ki so jim bližje avtentična doživetja, pozitivno vpliva na uravnotežen regionalni razvoj in blaginjo prebivalstva.

< Vse aktualne novice