• Domov
  • Novice
  • 1. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin

Dne 13.4.2015 je potekal 1. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč v zvezi s pripravo nove obdavčitve nepremičnin, katerega so se udeležili tudi člani Projektnega sveta in Projektne skupine za koordinacijo in usmerjanje projekta priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin iz kvote SOS. Sestanek je bil namenjen seznanitvi s trenutnim stanjem na področju urejanja obdavčitve nepremičnin in z delom Projektnega sveta in Projektne skupine ter oblikovanju stališč za nadaljnja pogajanja v zvezi z uvedbo davka na nepremičnine.

Na sestanku so obravnavali problematiko v zvezi s sprejetimi občinskimi odloki o NUSZ in v zvezi s spreminjanjem oziroma določanjem vrednosti točke za odmero NUSZ s sklepi, kjer prihaja do različne interpretacije odločbe Ustavnega sodišča z dne 21.3.2014. Obravnavali so tudi problematiko modelov vrednotenja nepremičnin, kjer prihaja do odstopanj ter govorili med drugim tudi o problemu izračuna posplošene tržne vrednosti, o odmeri NUSZ za kmetijska zemljišča izven naselij, opredelitvi javnega dobra in o možnosti posplošene tržne vrednosti kot osnove za odmero davka.

Poudarili so, da bi bilo treba glede na to, da gre za davek, katerega finančni izplen bo namenjen izključno občinam, zagotoviti občinam avtonomijo odločanja, da same, tako kot so do sedaj, odmerijo NUSZ in na ta način izvajajo zemljiško politiko občine, ne pa dodatno obremenjujejo ljudi. Strinjali so se, da podpirajo izboljšavo NUSZ, vendar mora odmera NUSZ ostati v domeni občin.

< Vse aktualne novice