• Domov
  • Novice
  • 1. sestanek Delovne skupine za integrativni potniški promet pri SOS

Dne 29. 10. 2021 je preko aplikacije Zoom potekal 1. sestanek Delovne skupine za integrativni potniški promet pri SOS. Delovna skupina je bila ustanovljena z namenom, da bo v okviru svojega dela iskala rešitve za povezovanje različnih vrst potniškega prometa ter ureditev odprtih vprašanj povezanih s tem področjem. V okviru sestanka so udeleženci pozdravili ustanovitev delovne skupine in predstavili problematiko, na podlagi katere je delovna skupina nastala kot tudi začrtali nadaljnje delovanje delovne skupine.

Sodelujoči so na sestanku izpostavili, da se občine srečujejo s problemi neusklajenih voznih redov med posameznimi vrstami linijskega prometa (šolski, avtobusni, železniški), praznimi avtobusi, visokimi stroški šolskega prevoza in problemi povezav na manj poseljenih območjih občin.

Na podlagi razprave je bil sklenjen predlog nadaljnjega dela, in sicer, da bi SOS naslovila občine s povpraševanjem in se na ta način seznanila s kakšnimi težavami se srečujejo  pri linijskih prevozih, kakšne predloge imajo za reševanje teh težav ter kakšne so morebitne obstoječe rešitve. Na podlagi povpraševanja bi se v naslednjem koraku oblikovalo enotno stališče, ki bi ga SOS posredovala na pristojni ministrstvi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za infrastrukturo.

< Vse aktualne novice