V ponedeljek, 11. 2. 2019, se je v Mariboru sestala Sekcija mestnih občin. Na sestanku so prisotni župani in županja govorili o aktualnih zadevah povezanih z delovanjem mestnih občin ter ostalih občin, določili so predlog kandidatov za funkcije v sekciji ter spregovorili o nekaterih temah, ki zahtevajo skupno in povezano delovanje. Predsednik sekcije, Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje je predstavil dogovore na zadnji skupščini ZMOS. Novoizvoljenim županom in županji je predstavil dosedanje delo SOS, način delovanja ter številne, uspešno izvedene naloge v preteklosti. Prisotni so se pogovarjali tudi o potrebnih novih razmislekih o organiziranosti in delovanju lokalne samouprave, o potrebi za vzpostavitev pokrajin, ki bi jo bilo mogoče spodbuditi tudi s terena ( tudi v luči pobude Marjana Kardinarja, župana občine Dobrovnik, ki predlaga ustanovitev Pomurske pokrajine) na način, da bi se občine na posameznih področjih povezale in medsebojno dogovorile, kako bi skupaj zastavile bodoči – pokrajinski – razvoj. Ti dogovori bi lahko bili osnova za pritisk na državno raven za začetek vodenja vseh potrebnih postopkov za ustanovitev pokrajin. Županja in župani so medsebojno delili tudi aktualne teme, s katerimi se ukvarjajo po prevzemu funkcije, od dviga cen vrtcev do problema kmetijskega škropljenja v urbanih naseljih. Dogovorili so se tudi, da bo urejanje nekaterih problemskih tem prevzel sekretariat SOS.

< Vse aktualne novice