Skladno s povabilom MJU, da predstavniki združenj imenujemo osebe, ki bodo sestavljale osrednjo ekipo za koordinacijo implementacije e-vlog za občine na obeh državnih portalih smo SOS, ZMOS in Združenja direktorjev občinskih uprav skupaj predlagali vseh 6 predstavnikov, ki so se odzvali povabilu k izrazu interesa. To so:
• Aleš Kuretič, urad za finance in splošne zadeve Mestne občine Novo mesto
• Ksenija Dren, vodja informatike Mestna občina Velenje
• Nino Blažič, pravnica, Mestna občina Velenje
• Tina Trček, vodja oddelka za družbene dejavnosti, Občina Kamnik
• Sergeja Emberšič Sukič, Višja svetovalka za mestni svet in pravne zadeve, Mestna občina Murska Sobota
• Nadja Moran, glavna pisarna, Mestna občina Ptuj
Prvi sestanek skupine je potekal 3. aprila 2019 v prostorih MJU. Tatjana Mizori Zupan iz MJU, je vodila prvi sestanek in na kratko predstavila posodobitev portala SPOT in E-uprava za državljane.

Za potrebe občin so testno postavili vloge za novorojence, za prijavo obratovalnega časa gostinskega objekta in lokacijsko informacijo. Testni občini sta bili Tržič in Oplotnica.

Težave, ki jih je potrebno urediti ali naloge, ki jih je potrebno dodeliti so:

  • Kako postopati pri odstopu vlog (občan odda vlogo na napačno občino)? Tega do sedaj niso predvideli in bodo uredili na MJU.
  • Določiti je potrebno skrbnika vlog na strani občin. Ta bo imel nalogo:
    • Pripraviti tekst, ki bo priloga k določeni vlogi, kjer bodo navedeni zakonodajni in občinski predpisi, ki so vezani na določeno vlogo. Navedba predpisov bo morala biti urejena tako, da bo občan dobil samo začetno informacijo, v kolikor bo želel bolj točne podatke bo urejen link, ki ga bo preusmeril na spletno stran občine, kjer bo našel določen predpis za to vlogo, če ga bo potreboval.
  • Smiselno se je tudi povezati z Lex localisom, ki sproti spremlja vso zakonodajo in lahko ureja, da bodo e-vloge skladane z GDPR in potrebnim naborom podatkov, tudi, če se spremeni zakonodaja, taksa, ipd.
  • Določiti je potrebno še kontaktno osebo na strani občin, ki bo dosegljiva v primeru reševanja »zataknjenih« vlog v sistemu (ko bodo na portalu opazili, da kakšna vloga ni bila oddana naprej na občino bodo poklicali ali skrbnika na občini, ali skrbnika, ki za občino vzdržuje dokumentni sistem, da bo uredil odpravo napake).

Skupino koordinira Ksenija Dren iz Mestne občine Velenje. Skupina bo pregledala in izbrala deset občinskih vlog in jih pripravila za objavo na državni portal. Vloge morajo biti skladne z GDPR zakonodajo in hkrati vsebovati potreben nabor podatkov za uspešno reševanje na vseh občinah.

Predviden rok za oddajo usklajenih vlog na MJU je najkasneje do konca meseca maja. Cilj je, da se vloge čim bolj uspešno in hitro uskladijo ter oddajo. MJU mora potem urediti še svoj del in pripraviti te vloge za objavo na portalu, ter naučiti skrbnike urejanje vlog. V vmesnem času bo MJU še uredila določene pomanjkljivosti, ki so se pojavile pri izvajanju testnih vlog.

Zapisnik: e-vloge občin na portalih eUprava in SPOT-zapisnik sestanka 04.04.2019

Predstavitev: eVloge OBČINE- predstavitev 03.04.2019

< Vse aktualne novice