• Domov
  • Novice
  • 11. SEJA PREDSEDSTVA SOS – z ministrom Koritnikom o aktualnih zadevah lokalne samouprave

V ponedeljek, 30. 11. 2020 je potekala 11. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri sta sodelovala tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in Urška Ban, državna sekretarka ministrstva.

Članice in člani predsedstva SOS so obravnavali naslednje teme:

  • Aktualne teme na področju lokalne samouprave ( Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanje novega Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem ter sodelovanje v okviru Delovne skupine za lokalno samoupravo na MJU)

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je povedal, da bo, glede na predviden začetek veljavnosti Zakona o finančni razbremenitvi občin tj. 1. 1. 2021, Državni zbor zakon sprejemal v mesecu decembru. Zakon o finančni razbremenitvi občin je namreč pripravljen na tretjo obravnavo v Državnem zboru, besedilo zakona pa občinam prinaša za skoraj 71. mio evrov finančne razbremenitve v letu 2021 je poudaril minister.

Minister se je odzval tudi na pobudo Skupnosti občin Slovenije na sklic seje Delovne skupine za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, ki bo potekala 16. decembra. Članici in člana omenjene delovne skupine so v imenu SOS člani glavnega odbora SOS dr. Aleksander Jevšek, Jasna Gabrič, predsednik organizacije Peter Misja, in generalna sekretarka Jasmina Vidmar. Minister Koritnik je povedal, da bi sejo želel izkoristiti za pogovor o pojasnilih za izvajanje zakonskih določb novega Zakona o finančni razbremenitvi občin, saj ta obravnava različna področja, oziroma spadajo v pristojnost različnih resorjev. Minister je še izpostavil, da so matična ministrstva že dobila navodila, da pripravijo pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih določb zakona in jih pospešeno pripravljajo, da z začetkom veljave zakona, to je 1. 1. 2021, ne bi prihajalo do nepotrebnih administrativnih zapletov. Zato tudi se bi tematiki digitalizacije ter pametnih mest in skupnosti posvečali na januarski seji delovne skupine je dodal.

Govorili so tudi o reorganizaciji ministrstva za javno upravo, v skladu s katero so Službo za lokalno samoupravo združili v nov Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem, ki vključuje Službo za lokalno samoupravo, Službo za transparentnost, integriteto in politični sistem, Službo za nevladne organizacije in Službo za odpravo administrativnih ovir in boljšo zakonodajo. Predsedstvo je izpostavilo pomislek kaj takšna reorganizacija pomeni v bodoče za področje delovanja občin, za komunikacijo med občinami in državno ravnjo. Minister je odgovoril, da so to storili zaradi odprave administrativnih ovir in boljše učinkovitosti in, da bo Direktorat opravljal naloge tudi na področju sistemske ureditve organiziranosti in delovanja slovenskih občin, zakonskih rešitev na področju lokalne samouprave in svetovanja pri izvajanju nalog in pristojnosti občin.

Glede predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v Državni zbor je minister povedal, da Ministrstvo za javno upravo o predlogu zakona ne bi zavzemalo stališč, saj so predlog zakona vložili poslanke in poslanci. Dr. Vladimir Prebilič, član Glavnega odbora SOS in župan Občine Kočevje je opozoril, da je zakon zaradi predvidene ukinitve volilnih okrajev lahko problematičen tudi za lokalne skupnosti, saj posredno omogoča kandidatkam in kandidatom za Državni zbor iz urbanih središč boljši dostop do volilnega telesa in je s tega vidika lahko diskriminatoren do tistih iz obrobnih območij. V kolikor bi v Sloveniji bile ustanovljene pokrajine bi predlagana rešitev lahko bila ustrezna, ker pa temu ni tako izražamo glede predloga resne zadržke.

Županje in župani so še izpostavili, da se ne glede na prizadevanja za finančno razbremenitev občin ponovno dogaja, da se predlaga zakonodaja, ki finančno občine obremenjuje in s tem razvrednoti skupne napore za vzdržne občinske proračune. Minister Koritnik je izpostavil, da na sestankih z različnimi ministrstvi sicer na to opozarja in bo to počel tudi v prihodnje. Ne glede na to pa bo Skupnost občin Slovenije na kabinet predsednika Vlade RS posredovala pobudo, da se za sprejemanje predpisov, ki se nanašajo na delovanje lokalnih skupnosti, vzpostavi protokol sodelovanja med Vlado RS, ministrstvi in reprezentativnimi organizacijami občin, v izogib sprejemanju rešitev, ki bi utegnile negativno vplivati na njihovo delovanje.

Predsednik SOS, Peter Misja se je ob zaključku sestanka z ministrom Koritnikom ponovno zahvalil za tvorno in plodno sodelovanje v preteklosti ter izrazil prepričanje, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

  • Predlogi za novi sedmi protikorona zakon #PKP7

Članice in člani predsedstva so se opredelili tudi do predstavljenih predlogov občin za novi sedmi protikorona zakon (PKP7), ki jih je oblikovala Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja pri SOS. Gre za predloge s področja dodatkov v javnem sektorju, s področja zdravstva in socialnega varstva, gospodarstva, športa, javnih zavodov, nevladnih organizacij in samostojnih kulturnih ustvarjalcev, gospodarskih javnih služb in glede upokojevanja zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. SOS bo usklajene predloge za #PKP7 posredovala na pristojna ministrstva in Vlado RS.

Županje in župani so izpostavili tudi, da je potreben enoten in skladen nastop občin pri njihovem delovanju predvsem v času epidemije, sprejemanje ukrepov pa le v obsegu in kadar za to obstajajo pravne podlage.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice