• Domov
  • Novice
  • 14. SEJA PREDSEDSTVA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE

V petek 3. februarja 2017 je v prostorih Aparthotela Rosa v Termah Olimia, potekala 14. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije (SOS). Na seji so predstavnice in predstavniki Predsedstva SOS, z državnim sekretarjem na Ministrstvu za javno upravo dr. Nejcem Brezovarjem in sekretarjem mag. Andrejem Čokertom, državno sekretarko na Ministrstvu za finance Marijo Janc in sekretarko Marijo Arnuš, spregovorili o predlogu Zakona o javnih financah, predlogu Zakona o financiranju občin. O spremembah operativnega programa za obdobje 2014-2020 in s tem povezanim črpanjem evropskih sredstev za občine so članice in člani predsedstva razpravljali z direktorjem Urada za kohezijsko politiko pri SVRK mag. Bojanom Suvorovom. Prav tako pa je razprava tekla o pobudi za zakonsko ureditev lastništva javnih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč.

V teku razprave o predlogu Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin so županje in župani opozarjali na slabi finančni položaj občin. Posledice pomanjkanja denarja pa so že začeli čutiti ljudje. Županje in župani so opozorili, da se mora država zavedati tudi, da z nižanjem potrebnih finančnih sredstev za občine /povprečnina ter sredstva za sofinanciranje investicij/ posledično slabi tudi sam razvoj države. Že strokovnjaki so opozorili, da je rast bruto družbenega proizvoda države nižja za skoraj procent, zaradi  manjka občinskih investicij. Ministrstvo za finance je vztrajalo, da država trenutno ne more zagotoviti občinam več sredstev zaradi fiskalnega pravila, ki velja za vse. S tem so se sicer prisotne županje in župani strinjali,  vendar opozorili, da država tega pravila ne upošteva, ko se pogaja s sindikati, zdravniki, itd., zato so občine očitno neenakovredno obravnavane. Kar je še posebej problematično, saj se občine pogajajo za boljšo kvaliteto življenja vseh ljudi v  občinah in ne le za interese posameznih skupin prebivalstva.

Prisotne članice in člani so se seznanili, da se spreminja operativni program za obdobje 2014-2020. Po besedah mag. Suvorova je Evropska komisija na novo določila kriterije delitve sredstev državam članicam in tako naj bi Slovenija prejela 56 milijonov evrov dodatnih sredstev. Komisija je nakazala, da naj bi se ta sredstva porabljala za potrebe vodenja migrantske politike, bo pa priložnost tudi za dodatno podporo nekaterih drugih področij.  Na osnovi analize stanja potreb naj bi okrepili področja urejanja problematike odpadnih voda in zagotavljanja oskrbe s pitno vodo, pa tudi področje protipoplavne varnosti. Dr. Ivan Žagar je ponovno opozoril, da je nujno potrebno okrepiti področje razvoja regij, saj se razlike med zahodnim in vzhodnim delom Slovenije še naprej intenzivno večajo. Skrb države bi morala biti usmerjena v izenačevanje življenjskih pogojev vseh ljudi. Glede na to, da se odpira operativni program, kar je dober znak, je pa pri tem potreben teritorialni dialog, ki bo partnerski in bo uveljavil rešitve z dolgoročno razvojno komponento.

Na seji so predstavniki predsedstva so župani razpravljali o pobudi župana Občine Dol pri Ljubljani glede zakonske ureditve lastništva javnih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč. Strinjali so se, da je potrebno več let trajajočo problematiko nujno sistemsko urediti, saj občine kot tudi država, zaradi tožb in visokih odškodnin, izgubljajo veliko sredstev. Država vseskozi na občine prenaša težo neurejenega področja iz preteklosti, pri tem pa spregledala, da je za ureditev tega zelo razsežnega problema potrebno veliko finančnih sredstev, ki pa jih občine seveda nimajo.

Slike iz predsedstva si lahko pogledate na tej povezavi.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice