Predsedstvo SOS se je sestalo dne, 7.10.2021 na svoji 16. redni seji v Ljubljani. Županje in župani so obravnavali:

  • Povprečnina za leti 2022 in 2023 in novela Zakona o financiranju občin ( ZFO-1D)

Predsedstvo je izpostavilo podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, ki določa višino povprečnine za leto 2022 v višini 645,00 EUR in za leto 2023 v višini 647,00 EUR in predvideno višino povprečnine v ZIPRS za leti 2022 in 2023 pozdravilo. V nadaljevanju so razpravljali še o predlogu Zakona o financiranju občin ( ZFO-1D) in delovanju skupnih občinskih uprav.

  • eTurizem

Peter Misja, predsednik SOS je predstavi aplikacijo eTurizem. Sistem eTurizem je bil vzpostavljen za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Predstavniki občin so govorili o željah in potrebah občin, vlogi SOS ter nadaljnjih možnih rešitvah za ustrezno prilagoditev sistema distribucije podatkov iz eTurizma občinam.

  • Predstavitev aplikacije za vizualizacijo občinskih proračunov

Predsedstvu SOS je bila predstavljena tudi aplikacija za vizualizacijo občinskih proračunov, ki jo razvija SOS. Aplikacija povezuje različne podatke občin na enem mestu (po ekonomski, programski in funkcijski klasifikaciji). Povedano je bilo, da bo v naslednji fazi, prihodnjih mesecih aplikacija predstavljena vsem občinam.

  • Pobude

Predsedstvo je obravnavalo pobudo za vključitev predstavnikov občin v Državni zbor RS in, da se ponovno omogoči županom kandidirati hkrati tudi za poslansko funkcijo, zaradi izredne pomembnosti zastopanja interesov lokalnih skupnosti na državni ravni.

Županje in župani so razpravljali še o pobudi občine za skupno reševanje problematike cen višanja gradbenega materiala in storitev ter možnostih za rešitve glede zahtevkov iz naslova povišanja cen gradbenega materiala (in storitev).

Predsedstvo se je seznanilo tudi z opravljenim delom SOS, potrdilo evidentirane kandidatke in kandidate v delovne skupine in komisije SOS ter sprejelo odločitve v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi.

 

< Vse aktualne novice