• Domov
  • Novice
  • 18. seja predsedstva SOS v Občini Trbovlje

V sredo, 19. 1. 202 je v Občini Trbovlje potekala 18. seja predsedstva SOS. Županje in župani so obravnavali:

  • Primopredajo predsedovanja Skupnosti občin Slovenije

Na 18. seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije je dosedanji predsednik Peter Misja vodenje organizacije predal županji Trbovelj, Jasni Gabrič. S tem bo organizacijo, ki letos praznuje 30 let obstoja, prvič v njeni zgodovini vodila ženska.

  • Problematiko izvajanja inšpekcijskih nadzorov v skladu z veljavno zakonodajo ter izmenjavo mnenj in pričakovanj občin

Župan občine Postojna, Igor Marentič je predstavil problematiko izvajanja inšpekcijskih nadzorov. Občinski in državni inšpektorji naj namreč ne bi imeli pristojnosti ukrepati zoper točno določenega lastnika večih zemljišč, na katerih slednji kopiči odpadna osebna vozila ter druge odpadne predmete. Konkretna oseba ima neznan izvor pritoka tekočih sredstev s katerimi kupuje nepremičnine na javnih dražbah. Gregor Jarkovič, predsednik komisije za inšpekcijsko službo pri SOS je dodal, da na podobne problematike znotraj SOS opozarjamo že od leta 2015. Občinska inšpekcija nima pravne podlage, da lahko kakorkoli poseže v lastninsko pravico nekoga drugega, kot ima to npr. urejena gradbena inšpekcija, ki ima institut zastavne pravice na nepremičnini za primer neplačila globe. Na ministra Boštjana Koritnika je bilo naslovljeno vprašanje katera pravna sredstva se naj uporabijo, da se ustavi tovrstno dogajanje.

Ta je povedal, da je to sedaj urejeno z novim GZ-1 in ZUreP-3, kajti pooblastila za zgoraj opisan primer morajo biti zakonska pooblastil in ne pooblastila občinskih inšpektorjev. Natančnejša navodila kako postopati v zgornjem primeru podaja za to pristojno ministrstvo, t.j. Ministrstvo za okolje in prostor. Predlagal je, da se s problemom seznani tudi Inšpektorat za okolje in prostor, ki je zadolžen za izvajanje nadzora nad spoštovanjem in izvrševanjem predpisov s področja urejanja prostora.

  • Odpravo prekarnosti

Črt Poglajen, direktor Inštituta za študije prekariata je predsedstvo SOS nagovoril na temo odprave prekarnosti in zagotovitve dostojnega dela. Povedal je, da je odpravljanje prekarnega dela izjemnega pomena za razvoj občin, države in posameznika, zato so na Inštitutu za študije prekariata izdelali postopek za identifikacijo prekarnega dela ter indeks prekarnosti in kot prvi v Sloveniji razvili definicijo prekarnosti. Gradivo je za občine dostopno TUKAJ.

  • Predstavitev projekta Uspešna občina

Doc. dr. Branko Škafar iz Inštituta za spletno izobraževanje je predstavil projekt Uspešna občina. Namenjen je dvigu kakovosti storitev in dela v lokalni upravi, kjer bi korist imela tako občinska uprava kot tudi občani. Projekt zagotavlja preglednost, doslednost in urejenost pri vsakdanjem delu. Cilj je stalno izboljševanje zadovoljstva občanov in ostalih deležnikov občine. Prisotne županje in župane se je povabilo k sodelovanju kot pilotna občina. Večo projektu lahko preberete TUKAJ.

 

  • Pobude županj in županov

Predsedstvo je obravnavalo pobudo župana Občina Cerknica Marka Ruparja, ki je izpostavil problem Agrarnih skupnosti, ki zavzemajo veliko površino zazidalnih zemljišč, kjer se ne gradi, posledično jih občina ne more izločiti iz OPN-ja zaradi izgube dobička, kar pa ji nato zaradi neodobritve MOP onemogoča pridobitev drugih nadomestnih zemljišč, zato je predlagal, da se SOS posveti reševanju te problematike.

Župan Ajdovščine, Tadej Beočanin, je odprl problematiko primanjkovanja kadra v zdravstvu in predlagal oblikovanje načrta, ki bo reševal to problematiko v prihodnje.

Predsedstvo se je seznanilo tudi z opravljenim delom SOS, potrdilo evidentirane kandidatke in kandidate v delovne skupine in komisije SOS in širše ter sprejelo odločitve v zvezi z nadaljnjimi aktivnostmi.

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice