V Ljubljani se je v sredo, 23. septembra 2015 sestala komisija SOS za turizem na svoji drugi seji. Sestanek je na pobudo SOS sklicala direktorica Direktorata za turizem Eva Štravs Podlogar in sicer na temo novele Zakona o gostinstvu, komisija pa je obravnavala tudi problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom.

Peter Misja, Predsednik Komisije SOS za turizem, je prisotne pozdravil in se uvodoma zahvalil za prostor in odzivnost na pobudo, da se sestanemo z namenom razprave o noveli Zakona o gostinstvu. Generalna direktorica Direktorata za turizem in internacionalizacijo Eva Štravs Podlogar, je predstavila dve tesno povezani temi in sicer problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom ter novele Zakona o gostinstvu, ki uvaja register namestitvenih enot. Mateja Tomin Vučkovič, je podrobneje predstavila problematiko kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom. Eva Štravs Podlogar in Marko Podrekar sta povedala, da s predlaganimi dopolnitvami zakona o gostinstvu želijo vzpostaviti pravni temelj za vzpostavitev registra nastanitvenih obratov, ki ga bo kot sestavni del uveljavitve projekta enotnega poročanja (e-poročanja) vzpostavil in vodil AJPES. Pravna podlaga za uvedbo oziroma obveznost e-poročanja bo podana z novim Zakonom o prijavi prebivališča.

V razpravi so bile izpostavljene nekatere pripombe in predlogi na novelo.

P1010398 P1010400 P1010401

< Vse aktualne novice