Na Ptuju, odetem v živopisane pustne barve, se je v četrtek, 4. februarja sestala komisija SOS za e-poslovanje na svoji drugi seji. Kljub razigranim zvokom z otroške povorke, ki se je odvijala pred mestno hišo in odličnim krofom na mizah, se je komisija osredotočala na pomembne vsebine. Jože Zupanič je predstavil aplikacijo za lažjo komunikacijo občanov z občino. S pametnimi telefoni bi poslikali določeno situacijo, ki je geolocirana, dodali komentar, željo ali pripombo in z enim klikom oddali zadevo na svojo občino. Aplikacija se imenuje CityApp in je že razvita. Komisija je predlagala, da Zupanič ponudi rešitev v polletno brezplačno, neobvezujoče testiranje občinam članicam SOS, vključno s ponudbo, pogoji in cenami za nadaljnjo uporabo občinam. Ponudbo pričakujemo v sekretariatu, od koder jo bomo posredovali občinam.
Vabilu na sejo se je odzval Jože Škofljanec iz Arhiva RS, ki je komisiji celovito predstavil zakonodajne obveznosti občin pri ravnanju in arhiviranju digitalnih dokumentov. Vse občine morajo pripraviti notranja pravila ali uporabiti vzorčna notranja pravila, ki so lahko pripravljena s strani stanovskega združenja. SOS je že oblikoval delovno skupino z namenom priprave vzorčnih notranjih pravil. Arhiv RS je skupini ponudil pomoč pri pripravi. Podjetje PIA informacijski sistemi in storitve d.o.o., katere certificirani sistem ODOS za upravljanje procesov in dokumentov, vključno s povezavami na certificirane ponudnike eHrambe, uporablja že 51 občin, je zanje že pripravilo notranja pravila, ki jih bodo poslali v Arhiv RS v presojo in potrditev kot VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA UPORABNIKE ODOSa. Saša Kovač iz podjetja PIA d.o.o., je s komisijo delila njihove izkušnje ob pripravi dokumenta (Notranja pravila_predstavitev). PIA d.o.o. bo vzpostavila kontakt med SOS in zunanjim izvajalcem glede priprave vzorčnih NP za neuporabnike ODOSa in bodo sporočili možnosti.
Tretja tema, ki je bila na dnevnem redu je bila informacijska podpora projektnemu vodenju o čemer je komisija govorila že na predhodni seji. Marko Zabreznik je povzel, da različne občine uporabljajo ne le različna orodja za upravljanje s projekti, temveč tudi različne kombinacije od finančnih, dokumentnih, kadrovskih in GIS aplikacij. Iz tega razloga bi bilo izredno težko razviti skupno orodje za vodenje projektov, posebej prilagojeno potrebam občin, brez večjih sprememb utečenega poslovanja občin. Zato je predlagal drzno idejo, ki bi ne samo rešila izziv projektnega menedžmenta, temveč bistveno znižala stroške občinam za programsko opremo. Občine si morajo oblikovati skupne standarde za podatke. Naloga priprave notranjih navodil se je ob tej pobudi pokazala kot ena od možnosti in priložnost za udejanjanje ideje. V razpravi je Škofljanec izrazil prepričanje, da je pobuda na mestu in da bi za izvedbo aktivnosti bilo smiselno pridobiti sofinanciranje iz EU skladov.

 

.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice