• Domov
  • Novice
  • 2. sestanek Delovne skupine SOS glede Strategije razvoja lokalne samouprave RS

Dne 21.1.2016 je potekal 2. sestanek Delovne skupine SOS za usklajevanje stališč pri pripravi Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Delovna skupina SOS se je sestala z namenom oblikovanja odziva na besedilo predloga Strategije razvoja lokalne samouprave RS. Članice in člani so bili soglasni, da Strategija mora slediti načelu decentralizacije in subsidiarnosti, ter spoštovati temelje lokalne samouprave: Ustava RS in MELLS, kar pa iz predlaganega besedila ni zaznati. Prav tako so izpostavili, da se je potrebno pred pripravo takšnega dokumenta izvesti temeljito analizo, jasno definirati in razčleniti naloge in pristojnosti občin, katere je potrebno tudi finančno ovrednotiti. Delovna skupina je sprejela tudi stališče, da se pri pripravi Strategije mora upoštevati specifičnost občin in vzpostaviti spodbudno okolje (s finančnimi spodbudami) za prostovoljno povezovanje občin, nikakor pa ne prisilno združevati. Zato je potrebno pripraviti dokument, ki bo upošteval vse navedeno stališča delovne skupine. Stališča bodo predstavljena MJU na sestanku v naslednjem tednu.

< Vse aktualne novice