• Domov
  • Novice
  • 1. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin

V ponedeljek, 11. marca je potekal sestanek ožje delovne skupine Vlade RS za nižanje stroškov občin za posamezna delovna področja ministrstev in sicer v štirih sklopih. V okviru vsakega so se predstavnice in predstavniki skupnosti in združenj ter občin sestali s posameznim ministrstvom, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za zdravje.

S strani  lokalne ravni so se sestanka ob obeh članicah delovne skupine, Jasmine Vidmar, generalne sekretarke SOS in Melite Čopar, direktorice občinske uprave Krško udeležili  tudi predstavnice in predstavniki matičnih komisij pri skupnosti. Zadnji trenutek so udeležbo odpovedali s strani Ministrstva za zdravje, iz razloga odstopa ministra.

Z Ministrstvom za okolje in prostor je bilo dogovorjeno, da bodo v pred fazi skupnosti in občine sodelovale pri obravnavi predlogov sprememb in dopolnitev gradbene in prostorske zakonodaje. Predlagane spremembe se bodo obravnavale v prvi polovici leta. Prav tako bo v kratkem dan v obarvano Stanovanjski zakon. Predlagane spremembe občin zahtevajo sistemske spremembe. Ponovno se bodo pregledale vse služnosti in preverile možnosti za neodplačne prenose. Področje hrupa je v načrtu dela ministrstva, občine in skupnosti se bodo v predloge urejanja področja aktivno vključile.

Z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je bilo dogovorjeno, da se bo sklical poseben sestanek za oblikovanje novega sistema prevozov osnovnošolskih otrok, sodelovalo pa se bo tudi pri oblikovanju podzakonskih predpisov, v smeri, ki bo ustrezna občinam.

Z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo dogovorjeno, da naj nalogo družinskega pomočnika v celoti prevzame država oz. nalogo občine izvajajo pogodbeno, finance pa zagotovi država (primer vojnih grobišč). Znesek občin v letu 2017 je bil 9,3 MIO EUR. Kritje prispevka obveznega zdravstvenega zavarovanja za osebe, ki so upravičene do DSP se naj prenese na državo  – 2017 – cca. 20,0 MIO EUR. Prav tako se naj natančno pregleda sistem vključevanja in financiranja domov za starejše in vloga občin v sistemu.

V petek 22.3.2019 bo potekal naslednji sestanek delovne skupine skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za notranje zadeve.

< Vse aktualne novice