• Domov
  • Novice
  • 2. sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin

V petek, 22. marca je potekal drugi sestanek ožje delovne skupine za nižanje stroškov občin za delovna področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za notranje zadeve.

Na sestanku z MKGP je bilo s strani skupnosti občin in občin izpostavljena problematika izvajanja Zakona o zaščiti živali in s tem povezanimi stroški, namreč občine že vse od uvedbe določila, po katerem so one tiste, ki so dolžne skrbeti za zavržene živali, opozarjajo, da je cena oskrbnega dne določena izjemno visoko in nepregledno. Opozarjajo na dejstvo, da ni jasno, koliko teh sredstev je v resnici namenjenih oskrbi živali in koliko njih se porablja za druge namene. Zato so predstavniki skupnosti zahtevali vzpostavitve preglednega in ustreznega sistema cen oskrbnega dne zapuščenih živali (metodologija oblikovanja cene) in jasnega standardiziranega protokola oskrbe živali. Vsi prisotni so se strinjali, da je potrebno pristopiti k sistemski spremembi predpisa. Nadalje se je predlagalo, da vzdrževanje gozdnih cest zagotavlja RS in ne več občine. Trenutna ureditev je zapletena in sistem ne opredeljuje jasnih odgovornosti posameznih akterjev. Ministrstvo bo možnost preučila. Opozorjeno je bilo na nesprejemljivo ravnanje Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, ko še danes občinam zaračunava pripravo pogodb, ta praksa se mora nemudoma ukiniti. Podan je bil tudi predlog po spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih, in sicer določila 91. in 95. člena, ki  posredno vplivajo na povečane stroške, časovni zamik izvedbe investicije in bremenitve proračuna občine, časa uvajalne faze s pridobivanjem območja namakalnega sistema in časa pridobivanja potrebne dokumentacije za izvedbo investicije. Predstavniki združenj so predlagali tudi dopolnitev določb Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije glede ustanovitev služnosti na nepremičninah države, in sicer da je ustanavljanje služnosti v korist občine neodplačno.

Nadalje je potekal sestanek s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, in sicer glede vročanja pošte za osebe, ki imajo zakonsko določeno prebivališče na naslovu občine. Ministrstvo je izpostavilo, da občina v zvezi s prejeto pošto nima nobenih obveznosti.

Skupnosti so prav tako izpostavile potrebo po vključevanju občin pri urejanju migrantske politike, z vidika ilegalnih pribežnikov. Dodatno je bilo s strani skupnosti izpostavljeno, da država mora začeti voditi učinkovito politiko integracije tujih delavcev in njihovih družin v okolje. Država v zvezi s tem, kljub pozivom, še ni naredila ničesar.

Naslednji sestanki ožje delovne skupine bodo potekali v četrtek, 28.3.2019 in petek, 29.3.2019.

< Vse aktualne novice