img_5164-2V četrtek, 10.11., in v petek, 11.11.2016 je v Portorožu potekal tradicionalni 27. posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je bila tudi Skupnost občin Slovenije. Posvet je bil namenjen predvsem pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi.

Prvi dan posveta je bila na začetku, s strani Ministrstva za okolje in prostor, predstavljena v letu 2015 sprejeta Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 in najpomembnejše aktivnosti za realizacijo v resoluciji opredeljenih ciljev. Med drugim so bile predstavljene ključne aktivnosti Stanovanjskega sklada RS za uresničevanje Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025. Sklad je sprejel tudi Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020 za zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih. Do leta 2020 bo tako za program namenil 30 milijonov evrov iz lastnih virov, in sicer 20 milijonov evrov za soinvestitorstvo, 10 milijonov evrov pa za dolgoročna posojila.

20161110_123319-3Sledila je okrogla miza glede vrednotenja in obdavčitev nepremičnin v Republiki Sloveniji. Predstavniki ministrstva za finance so predstavili aktivnosti na področju uvedbe davka na nepremičnine, ki bi nadomestil vse današnje oblike davčnih bremen vezanih na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest). V nadaljevanju je dr. Manca Plazar predstavila stališča Komisije za prostor Skupnosti občin Slovenije do predloga zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Povedala je, da občine podpirajo čimprejšnjo posodobitev sistema vrednotenja nepremičnin in tudi uvedbo sistema obdavčitve nepremičnin v Sloveniji, vendar poudarila, da bosta zakona (ZMVN-1 in ZDavNepr) dobra le toliko, koliko bodo kakovostni podatki.

V nadaljevanju sta Boštjan Udovič (GZS – Zbornica za poslovanje z nepremičninami) in Majda Marolt (Sindikat komunale varovanja in nepremičnin Slovenije) predstavila vsebino nove Kolektivne pogodbe za dejavnost nepremičnin. Na koncu prvega dne je sledila še okrogla miza na temo Priložnosti nedokončanih nepremičninskih projektov.

Drugi dan posveta so potekale razprave v okviru štirih sekcij, sekcije za upravljanje z nepremičninami, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin. V okviru slednje je sodeloval tudi predstavnik SOS, Izidor Jerala iz MO Novo mesto.

V sklopu programa letošnjega posveta Poslovanje z nepremičninami,  bo v ponedeljek, 21.11.2016, potekal dogodek PortorožpoPortorožu, na katerem bodo javnosti in resornim ministrstvom še enkrat predstavili zaključke, ki so jih oblikovali na posvetu v Portorožu.

Več informacij o dogodku najdete tukaj.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice