• Domov
  • Novice
  • 28. tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami

Tudi letos se je v Portorožu odvijal že 28. tradicionalni posvet z naslovom Poslovanje z nepremičninami, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije in soorganizatorji, med katerimi je bila ponovno tudi Skupnost občin Slovenije.

Prvi dan, v četrtek, 9.11., so bile organizirane 3 okrogle mize. Na temo lastniških ali najemniških stanovanj je Martina Gramc iz Ministrstva za okolje in prostor (MOP) uvodoma povedala nekaj o Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 (NSP), ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Posebej je izpostavila stroškovno najemnino in uveden stanovanjski dodatek, ki je zaradi prehoda na sistem zaračunavanja stroškovne najemnine in poenotenja sedaj razdrobljenega sistema subvencioniranja neprofitnega in tržnega najema namenjen korigiranju plačilne sposobnosti kritja stroškov najema ekonomsko šibkejšega prebivalstva. Mag. Črtomir Remec iz Stanovanjskega sklada RS je predstavil vizijo stanovanjskega sklada RS, del katere je znatno povečati število najemnih stanovanj do leta 2025.

V nadaljevanju sta na temo upravljanja z etažno lastnino in prenovljenega Stanovanjskega zakona predavala Barbara Radovan iz MOP in dr. Miha Juhart, Univerze v Ljubljani, Pravne fakultete.

Na tretji okrogli mizi pa so glede reforme prostora in nepremičninske evidence sodelovali Aleš Seliškar iz GURS, Franc Ravnihar iz GURS, Matjaž Grilc iz Digi data d.o.o. in Leon Kobetič iz Locus d.o.o. Predstavili so novo sprejeto gradbeno in prostorsko zakonodajo ter bistvene novosti, ki jih prinaša, predvsem pa poudarili, da smo v prelomnem obdobju glede urejanja prostora v Republiki Sloveniji, saj že zelo dolgo ni bilo v istem trenutku odprtih toliko pomembnih predpisov, ki bistveno vplivajo na to področje. Poseben poudarek je bil tudi na novo definiranem pojmu gradbene parcele in s tem povezanimi spremembami, med drugim bo gradbeno parcelo mogoče spremeniti le s soglasjem občine.

Pri posameznih točkah so sodelovali in predstavili tuje prakse tudi strokovnjaki s tujine, med njima Andreas Hofer iz Švice, strokovnjak za socialne stanovanjske zadeve in Michael von Hauff iz Nemčije, predsednik sveta direktorjev FIABCI WORLD.

V petek, 10.11.2016 so vzporedno potekale razprave v okviru štirih sekcij – sekcije za upravljanje nepremičnin, za promet z nepremičninami, stanovanjske in sekcije za vrednotenje in ocenjevanje nepremičnin.

Več o posvetu lahko preberete na tej povezavi. Na spletni strani pa bodo objavljeni v kratkem tudi zaključki s posveta in PPT prezentacije.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice