• Domov
  • Novice
  • 3. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja

Članice in člani Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin Slovenije so se v petek, 10. 6. 2022 preko video povezave sestali na 3. seji. K sodelovanju so povabili tudi predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Letalskega centra Maribor.

Obravnavali so 3 točke dnevnega reda, in sicer:  1. Zeleno naročanje, 2. Priprave na novo programsko obdobje za izvajanje ukrepov na področju kmetijstva ter 3. Obramba pred točo. Prvi dve temi sta predstavili Tadeja Kvas Majer in Maša Žagar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). Tretji temo pa so predstavili Mihael Alič in Vesna Stradar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter Darko Kralj in Filip Tobias (Letalski center Maribor).

Glede zelenega naročanja je bilo poudarjeno, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu organiziralo okroglo mizo oz. izobraževanje o zelenem naročanju ter povezovanju vseh deležnikov v prehranski verigi, kasneje pa še regijska izobraževanja.

Komisija se je seznanila s trenutnim stanjem glede priprav na novo programsko obdobje za izvajanje ukrepov na področju kmetijstva. Sklenjen je bil neformalen dogovor o sodelovanju občin in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi pravilnikov.

Pogodba za obrambo pred točo v skladu z javnim naročilom je bila podpisana. Dana je bila pobuda, da SOS naslovi na kmetijsko ministrstvo zahtevo o uvedbi letalske obrambe pred točo tudi za Posavje in da država tudi za Posavje zagotovi sredstva za letalsko obrambo pred točo po zgledu občin SV dela Slovenije.

< Vse aktualne novice