V četrtek, 27.10.2016, je potekala 3. seja Komisije za prostor pri SOS. Uvodoma so člani komisije potrdili novo predsednico komisije za prostor, Manco Plazar iz občine Piran, ki je nadomestila Petra Cafuto iz MO Ptuj. V nadaljevanju so člani komisije obravnavali predloge nove gradbene in prostorske zakonodaje (GZ, ZUreP, ZPAI). Zaradi (pre)obsežne materije, ki je tudi vsebinsko zelo zahtevna, člani komisije niso uspeli obravnavati vseh predlogov zakonov. Strinjali so se, da bo potrebno dodatno intenzivno usklajevanje predlaganih rešitev kot tudi izvedba usklajevanj z vsemi deležniki. Člani komisije so sicer ugotovili, da je predlagana vrsta novih in pozitivnih sistemskih rešitev, ki odgovarjajo na predhodno izražena pričakovanja komisije oziroma občin, so pa izrazili pomisleke in opozorili na določene nesistemske predloge, ki so za lokalno samoupravo popolnoma nesprejemljivi.

SOS je na MOP tudi že posredovala predlog za podaljšanje roka za oddajo pripomb, saj je ta absolutno prekratek, vendar ministrstvo pobudi ni ugodilo, so pa v odgovoru zagotovili, da bodo obravnavali tudi pripombe, ki bodo prišle naknadno (po 4.11.), ko bodo že vršili usklajevanja in pripravljali zakonska gradiva za sprejem oziroma potrditev na Vladi RS.

< Vse aktualne novice