• Domov
  • Novice
  • 3. seja medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v ustavo

Po uvodnem pozdravu generalne sekretarke Vlade RS, mag. Lilijane Kozlovič, so prisotni pregledali realizacijo sklepov 2. seje Medresorske delovne skupine za uskladitev zakonodaje z zapisom pravice do pitne vode v ustavo RS. Ugotovili so, da so sklepi realizirani. Nadaljevali so s pregledom odzivov posameznih ministrstev na poslana izhodišča in ugotovili, da so se vsi resorji, razen MOP in MJU izrekli, da ni potrebna sprememba zakonodaje. Sledila je razprava glede odprtih vprašanj MOP povezanih s spremembo zakonodaje, skladno z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo RS. V okviru razprave se je predvsem postavljalo vprašanje v zvezi s četrtim odstavkom 70.a člena Ustave RS glede razmejitve pristojnosti med državo in občino ter glede razumevanja osnovnega namena spremembe 70.a člena Ustave RS. V okviru razprave so prisotni prišli do zaključka, da pristojnosti občin na področju oskrbe s pitno vodo ostanejo nespremenjene. Za namen razjasnitve odprtih vprašanj bo MOP pripravil izhodišča in predlog razumevanja spremembe 70.a člena Ustave RS ter za potrditev zaprosil Ustavno komisijo DZ. Na sestanku je Skupnost občin Slovenije zastopal Leo Kremžar, pooblaščenec predsedstva SOS za področje GJS.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice