Marijana Cigala, županja občine Dravograd je v četrtek, 16. maja gostila 3. srečanje KLUBA ŽUPANJ. Županje so si ogledale lepo obnovljeno Cerkev Sv. Vida. V obnovljenem dvorcu BUKOVJE, ki ga je občina uspela pridobiti s strani države, pa so se srečale s predsednikom Računskega sodišča RS, Tomažem Veselom.

Predsednik računskega sodišča je na kratko predstavil delo računskega sodišča ter ključne razmisleke glede nekaterih, za občine in državo izjemno pomembnih tem. Tako je izpostavil nujnost državnega strateškega pristopa k spodbujanju gospodarskega razvoja različnih delov Slovenije. Za ohranjanje poseljenosti so nujna delovna mesta, država pa mora najti model spodbujanja odpiranja novih delovnih mest skozi principe davčne politike. Na drugi strani so naloge občin nudenje ustreznih storitev, za izvajanje katerih pa občine seveda morajo prejeti ustrezna finančna sredstva. V razpravi so županje izpostavile vrsto problemskih zadev, glede katerih so želele preveriti mnenje predsednika. Oboji so ugotavljali, kako pomembna so srečevanja te vrste, saj omogočajo širjenje znanj, informacij ter soočanje s problemi, s katerimi se srečujejo občine. Županje so se dogovorile, da bo 4. srečanje KLUBA ŽUPANJ v začetku septembra.

 

< Vse aktualne novice