• Domov
  • Novice
  • 32. Zasedanje kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope v Strasbourgu

V času od 28. do 30. marca je v Strasbourgu potekalo 32. zasedanje Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Zasedanja so se udeležili predstavniki Slovenije: mag. Bernardka Krnc, županja Šmarjeških Toplic, Breda Pečan, članica Občinskega sveta Občine Izola, dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje in mladinski delegat Matic Matjašič.

Prvi dan zasedanja v Strasbourgu so pospremila vprašanja generalnemu sekretarju Sveta Evrope Thorbjørnu Jaglandu. Matic Matjašič, sicer predsednik mladinskega sveta v Mestni občini Maribor mu je zastavil vprašanje glede izvajanja mladinskih politik na lokalni ravni ter podpore Sveta Evrope mehanizmom za implementacijo le teh. V odgovoru je generalni sekretar dejal, da je področje participacije mladih za Svet Evrope eno izmed prioritetnih, zato se bo še naprej zavzemal za močno podporo in razvoj tega področja.

Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je aktiven tudi na področju migrantske problematike, saj se občine kot institucije, ki so najbližje prebivalcem s problemom integracije dnevno srečujejo po vsej Evropi. V luči tega je dr. Vladimir Prebilič v svojem nagovoru na plenarnem zasedanju podal pobudo, da  Kongres lokalnih in regionalnih oblasti poleg sprejemanja priporočil za lokalne skupnosti in regije prevzame tudi aktivno vlogo pri izobraževanju in usposabljanju županov in občinskih svetnikov širom Evrope na teme povezane z multikulturalizmom, mednarodnim humanitarnim pravom, s pomočjo česar bi se le ti zagotovo lažje in uspešneje soočali z integracijo migrantov v (njihove) lokalne skupnosti.

Drugi dan zasedanja je bila ena izmed osrednjih točk resolucija glede pomembne vloge, ki jo imajo lokalne in regionalne oblasti pri podpiranju mladinskih aktivnosti, projektov, pri vključevanju mladih v lokalno življenje… V razpravi je sodelovala mag. Bernardka Krnc, ki je izpostavila, da je vključevanje mladih v procese odločanja bistvenega pomena za razvoj družbe in vzpostavljanje takšnih pogojev, ki bodo mladim omogočili platformo za lastno organiziranje, celostno izobraževanje in razvoj, stanovanjske pogoje in zaposlitev v lastnem, lokalnem okolju. Hkrati je kot primer dobre prakse predstavila certifikat Mladim prijazna občina. Na ravni Sveta Evrope je sprejetih mnogo priporočil občinam, kako lahko vzpodbujajo participacijo mladih in pomagajo mladim pri lažjem prehodu v odraslost, a ugotavljamo, da so ta priporočila med občinami v Sloveniji premalo razširjena.  Tako bo delegacija v sodelovanju z mladinskim delegatom v naslednjih tednih pripravila izbor ukrepov iz resolucije, ki jih lahko občine implementirajo v svoje občinske strategije pri delu z mladimi.

Tekom dneva se je delegacija srečala še s stalno predstavnico Slovenije pri Svetu Evrope, njeno ekscelenco Evo Tomič, s katero so potekali pogovori o predstavitvi Slovenije na prihajajočem zasedanju v mesecu oktobru in o problematiki financiranja Sveta Evrope, ki se v zadnjih sedmih, osmih letih neprestano znižuje. Veleposlanici smo predlagali, da opozori ministra za zunanje zadeve, da bi morala Slovenija dvigniti znesek za financiranje Sveta Evrope tako, da bi ohranili realno vrednost letnega proračuna v letu 2018/2019.

Zadnji dan zasedanja je potekala debata na temo odpiranja podatkov v javnem sektorju in možnost ih njihove ponovne uporabe, saj lahko dostop do javnih podatkov predstavlja možnost za razvoj številnih okoljskih, kulturnih pobud, hkrati pa je pomemben za razvoj demokracije. (zapisal Tine Šteger)

 

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice