V sredo, 25.9.2019 je v prostorih Mestne občine Kranj potekala 4. seja predsedstva Skupnost občin Slovenije. Županje in župani so obravnavali naslednje teme:

  • Pokrajinska zakonodaja

Dr. Boštjan Brezovnik je predstavil osnutek pokrajinske zakonodaje in podal informacijo o regijskih posvetih, ki so potekali po različnih lokacijah po Sloveniji. Prvotni predlog bo na podlagi prejetih pobud županov preoblikovan tako, da bo predlagano oblikovanje 10 pokrajin, ob čemer bo Pomurska regija oblikovana tako, da bo vanjo vključena še Prlekija, večja in močnejša Štajerska pokrajina, skupna Zasavsko – Posavska pokrajina ter večja Osrednjeslovenska pokrajina. Prav tako je bil sprejet predlog, da se Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Maribor dodeli posebni (pokrajinski) status. Poudaril je, da je pri pripravi predloga oblikovanja pokrajin bila upoštevana omejitev Sveta EU tako, da nobena pokrajina ne šteje manj kot 100000 in ne več kot 300000 prebivalcev.

Dr. Brezovnik je nakazal tudi časovnico, po kateri bo popravljen predlog predstavljen predsedniku Republike Slovenije in Vladi RS, na osnovi tega konsenza pa bi lahko dodelali predlog za prenos nalog (glede na fiskalne kapacitete) na pokrajine. Po besedah Brezovnika bi za usklajevanje do te točke potrebovali okvirno 3 mesece, potem bi sledila javna razprava z občinami, končna uskladitev predloga ustreznih zakonskih aktov pa bi potekala do marca prihodnje leto. Predsedstvo SOS je po krajši razpravi podprlo nadaljnje aktivnosti na področju ustanavljanja pokrajin.

  • 1. oktober državni praznik »Dan slovenskega športa«

Seje predsedstva SOS se je udeležil tudi mag. Janez Sodržnik, prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, ki je predstavil pobudo za razglasitev 1. oktobra za državni praznik »Dan slovenskega športa«. Dan slovenskega športa bi bil dan s posebnim pomenom, posvečen slovenskemu športu. Namenjen bo promociji športa v najširšem smislu in s tem bodo skušali šport približati vsem. Poudaril je, da je pomembno, da na tak dan sodelujejo vrtci in izobraževalne institucije, podjetja z aktivnimi “team buildingi”, domovi za upokojence itd. Predlog Olimpijskega komiteja je Predsedstvo SOS podprlo.

Zaradi poteka mandata članicam/članom Odbora regij Evropske unije v januarju 2020 je Ministrstvo za javno upravo pozvalo skupnost in obe združenji k oblikovanju skupnih predlogov kandidatk in kandidatov za 7 članic/članov in 7 nadomestnih članic/članov slovenske delegacije v Odboru regij. Predsedstvo SOS je zato na seji obravnavalo predlog imenovanja članic/članov in nadomestnih članic/članov v slovensko delegacijo v Odboru regij, kjer je potrdilo predlagane člane SOS. Usklajen skupen predlog slovenske delegacije v Odboru regij za obdobje 2020-2025 pa je tako sestavljen iz naslednjih članic in članov: dr. Ivan Žagar, Jasna Gabrič, dr. Aleksander Jevšek, Gregor Macedoni, Nuška Gajšek, Uroš Brežan in Robert Smrdelj ter nadomestnih članic in članov: Aleksander Saša Arsenovič, Breda Arnšek, dr. Vlasta Krmelj, Damijan Jaklin, Tine Radinja, dr. Tomaž Rožen in dr. Vladimir Prebilič.

  • Imenovanja v delovna telesa

Predsedstvo SOS je tudi imenovalo nadomestno članico v Projektni svet za prenovo sistema obdavčitve nepremičnin in člana v delovno skupino za spremljanje politike upravljanja z velikimi zvermi. Seznanilo se je tudi z informacijo o občinah, ki so pristopile v mrežo za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine in potrdilo imenovanje evidentiranih članic in članov v strateško delovno skupino SOS za pripravo Odloka o urejanju podobe naselij in krajine, v komisijo za turizem, komisijo za prostor, komisijo za proračun in javne finance in komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja.

  • Naravne nesreče in sanacija škode

Predsedstvo SOS je prav tako opozorilo, da je pristojno ministrstvo in Vlado RS potrebno pozvati k večji odzivnosti in urgentnemu ukrepanju pri obravnavi škode v občinah, nastale zaradi posledic naravnih nesreč ter zagotovitvi sredstev za njeno sanacijo.

< Vse aktualne novice