• Domov
  • Novice
  • 4. sestanek Komisije za integracijo Romske skupnosti

V sredo, 1.2.2017, je v mestni občini Murska Sobota potekal 4. sestanek Komisije za integracijo Romske skupnosti pri SOS. Na sestanku so članice in člani ter vabljene občine z Romsko skupnostjo obravnavali Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Romski skupnosti, Osnutek Nacionalnega programa ukrepov vključevanja Romov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-2021 ter predlog Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije o sodelovanju s SOS. Na sestanku je bil prisoten  tudi direktor Urada RS  za narodnosti,  mag. Stanko Baluh.

V zvezi s predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o Romski skupnosti, ki ga je v proceduro Državnega zbora RS vložila skupina poslancev so prisotni povedali, da v marsičem poskuša rešiti probleme na področju delovanja Romskih skupin ter vseh tistih, ki so pristojni za aktivno oblikovanje pogojev življenja Romov v RS.

Mag. Stanko Baluh je v nadaljevanju sicer povedal, da so začeli s pripravo novega zakona, da je oblikovana strokovna skupina, ki je obstoječi zakon pregledala in pripravila strokovna izhodišča.  Povedal pa je tudi, da področje integracije Romske skupnosti pokriva 16 področnih zakonov in, da je marsikdaj problem v drugi zakonodaji in ne v tem zakonu.

Ob obravnavi Osnutka Nacionalnega programa ukrepov vključevanja Romov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016-21 so opozorili, da je predlagani program ukrepov premalo ciljno usmerjen, da na številnih področjih, ki jih pokrivajo ministrstva ni ustreznih ukrepov, ki bi odgovorila na ključne izzive integracije Romov.  Nujno potrebna je konkretizacija ter finančno ovrednotenje ukrepov. Samo z Evropskimi sredstvi in še to v malih višinah integracije ne bo mogoče izpeljati. Z vsako generacijo otrok, ki jo država in občine izgubijo /zaradi ne – vključenosti v sisteme izobraževanja in posledično dela/ se integracija odmika in večajo napetosti z večinskim prebivalstvo. Dogovorili so se, da se še dodatno pozovejo občine, da se natančno opredelijo do predlaganega nabora ukrepov in stališča posredujejo na SOS.

Darko Rudaš, predsednik Združenja Forum romskih svetnikov Slovenije in svetnik v Mestni občini Murska Sobota je tudi predstavil nekaj predlogov o tesnejšem sodelovanju Foruma s SOS in njenimi občinami članicami, ki so jih pozdravili tudi članice in člani komisije.

Ob zaključku seje so si prisotni ogledali še primer dobre prakse in sicer krajevno skupnost Pušča, v Mestni občini Murska Sobota, ter izrazili izredno pohvalo MO MS kot tudi Romom, da za naselje lepo skrbijo in predstavljajo dober model bivanja in sobivanja.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice