• Domov
  • Novice
  • 4. sestanek medresorske delovne skupine za VVO

V sredo, 4.11.2015 je potekal četrti sestanek medresorske delovne skupine za pripravo prehoda iz sistema izplačevanja nadomestil na vodovarstvenih območjih po shemi državnih pomoči v sistem izplačevanja odškodnin na podlagi civilnega prava.

Kakor dogovorjeno na prejšnjem sestanku je MKGP pridobil slovenski prevod odgovora Evropske komisije na vprašanje, ali gre s predlagano spremembo 79. člena Zakona o vodah pri izplačevanju odškodnin na vodovarstvenih območjih za državno pomoč ali ne. Komisija je mnenja, da v delu, ki se nanaša na odkup kmetijskih zemljišč ne gre za državno pomoč, če se menjava ali odkup izvedeta v skladu z običajnimi tržnimi pogoji. V drugem delu pa je EK v zvezi z odškodninami za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti mnenja, da gre za dovoljeno državno pomoč. Ker iz odgovora izhaja, da je potrebno nadaljevati s shemo državnih pomoči je bilo dogovorjeno, da bo Ministrstvo za okolje in prostor nadaljevalo z aktivnostmi za podaljšanje sheme za novo petletno obdobje na podlagi veljavnega 79. člena, ob tem pa preveri ali je mogoče znotraj sheme upoštevati stroške kmetov tako, da bo višina odškodnin lahko višja – veljavna shema je namreč vezana na obdobje 2011-2015 in bi v primeru nove sheme za vse, ki so v tem obdobju prejemali nadomestila, veljala nižja zgornja meja 200 EUR, kar je za kmete nesprejemljivo.

Delo medresorske delovne skupine je s tem zaključeno, do sprememb 79. člena Zakona o vodah v smeri odškodnin pa ne bo prišlo.

< Vse aktualne novice