Delovna skupnost Alpe-Jadran (DS-AJ) je bila ustanovljena 22. novembra 1978 v Benetkah. Ustanovne članice so bile: Bavarska, Furlanija-Julijska krajina, avstrijska Koroška, Hrvaška, Gornja Avstrija, Salzburg (aktivna opazovalka), Slovenija, avstrijska Štajerska in Veneto. Delovna skupnost Alpe-Jadran je od ustanovitve dalje postopoma spreminjala svoje značilnosti. Zaradi širitve EU so se množila področja delovanja in z vstopom še zadnje članice, Republike Hrvaške v EU, je osnovno vsebinsko in organizacijsko delovanje DS-AJ nekako zaključilo svoje poslanstvo. S tem se je odprla potreba po zgraditvi bolj fleksibilnega okvirja in novih vsebinah z učinkovitimi idejami in produktivnim sodelovanjem. Preoblikovana medregionalna organizacija Zveza Alpe Jadran, katere članica je tudi Skupnost občin Slovenije bo visok jubilej obeležila z več dogodki, osrednji je mednarodna konferenca » 40 let sodelovanja na področju Alpe-Jadran, včeraj, danes, jutri”, ki bo potekala v Varaždinu, 20. novembra 2018. Konference se bo udeležil predsednik Skupnosti občin Slovenije Branko Ledinek.

Več o 40. obletnici Alpe – Jadran na tej povezavi.

 

< Vse aktualne novice