• Domov
  • Novice
  • 5. sestanek medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov

V sredo, 20.12. 2017 je potekal v prostorih Direktorata za prostor /MOP/ 5. sestanek Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov, katere zunanja članica je tudi Skupnost občin Slovenije. Na sestanku so bili predstavljeni rezultati vprašalnika, na katerega so odgovarjale občine v zvezi s številnimi odprtimi vprašanji na področju prostorske problematike romskih skupnosti v občinah.  Prvi, še neuradni rezultati so pokazali  na zelo zanimivo sliko bivanjskih razmer romskih skupnosti v različnih delih Slovenije, ki pa zaenkrat še niso dokončni in potrjeni, zato bodo javnosti na razpolago kasneje. Na sestanku je bilo veliko govora tudi o evidencah na različnih področjih ukrepov za romske skupnosti, ki jih očitno zahtevajo in pričakujejo tako občine kot nekatera ministrstva, saj učinkov ukrepov brez njih ni mogoče meriti, niti preverjati. Prav tako pa na ta način lahko prihaja do neracionalne in ne- transparentne rabe javnih sredstev, tako na državni kot lokalni ravni, saj ni nikakršnih preverjanj, kako učinkovito so porabljena oz. kakšne učinke dajejo. Prav tako je bilo na sestanku dogovorjeno, da je nujno na enega od naslednjih sestankov povabiti predstavnike Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, saj veljavna socialna politika nima /že nekaj let ne/ pozitivnega vpliva na integracijo in avtonomnost romske skupnosti. Ob koncu sestanka so bili predstavljeni tudi številni mednarodni projekti na področju integracije romske skupnosti ter prav tako na področju bivanjskih razmer romskih skupnosti v različnih državah EU, v katerih pa Slovenija ne sodeluje!


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice