• Domov
  • Novice
  • 6. sestanek Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov

V sredo, 31. januarja 2018 se je na Ministrstvu za okolje in prostor na 6.sestanku sestala Medresorska delovna skupina za reševanje prostorske problematike Romov. Na sestanku so predstavnice in predstavniki predstavili predlog »korakov« urejanja romskih naselij in nabor pripadajočih ukrepov ter predlogov za spremembo zakonodaje. Prisotni so predlog pozdravili, imeli pa tudi številne pripombe in predloge. Namen »korakov« je oblikovati spisek možnih, različnih postopkov umeščanja in urejanja romskih naselij ter preveriti ali je zato potrebno spremeniti različne področne zakona in kako. Predstavnice in predstavniki občin in Skupnosti občin Slovenije so opozorili, da je za izvedbo različnih korakov nujno zagotoviti občinam dodatna finančna sredstva, prav tako pričakujejo večji angažma s strani države. Še posebej pa so opozarjali, da ni mogoče urejati prostorske problematike, če temu ne bodo sledile vse javne politike, še posebej politike na področju dela, družine in socialnih zadev. Predlagani predlog »korakov« bo v sredo, 14. 2. 2018 obravnavala tudi Komisija za integracijo romske skupnosti pri SOS.

< Vse aktualne novice