Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da bo v ponedeljek, 7. februarja, v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2021/2022, za osnovne in srednje šole pouka prost dan.

Razporeditev pouka, pouka proste dneve in trajanje ter razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu s šolskim koledarjem določi minister, pristojen za šolstvo, v skladu s 36. členom Zakona o osnovni šoli.

< Vse aktualne novice