• Domov
  • Novice
  • Komisija za prostor o odmeri komunalnega prispevka v eGraditvi

V torek, 28.9.2021 se je sestala Komisija za prostor pri SOS na svoji 7. redni seji. Komisija je govorila o predlogu Ministrstva za okolje in prostor glede nove ureditve oziroma odmere komunalnega prispevka (KP) v eGraditvi. Spremembe odmere komunalnega prispevka se pripravljajo zaradi digitalizacije in uvedbe novega informacijskega sistema prostora in okolja oziroma prostorskega informacijskega sistema (PIS). Spreminja se točka odmere komunalnega prispevka, še vedno pa bodo KP odmerjale občine. Do uvedbe novega elektronskega sistema ostaja sistem enak, šele nato se bo prešlo na nov sistem, tj. plačilo KP pred pričetkom gradnje.

Članice in člani komisije so se strinjali, da lahko uvedba prostorskega informacijskega sistema (PIS) in digitalizacija postopkov gradnje objektov prinese veliko koristi zaradi transparentnosti postopkov pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (GD), vendar opozorili na izkušnje pri gradnji in predvsem črni gradnji ter izrazili pomisleke glede ustreznega nadzora in uspešnosti implementacije spremenjenih zakonskih rešitev. V nadaljnji razpravi so članice in člani govorili še o aktualnih izzivih,  s katerimi se srečujejo v  občinah (pomanjkljiva dokumentacija projektantov, prekratki roki za podajo mnenja, trajanje postopkov  lokacijske preveritve,..).

< Vse aktualne novice