• Domov
  • Novice
  • 7. seja predsedstva v Občini Hoče-Slivnica

V sredo, 20.5.2020 je v prostorih Kulturnega doma Občine Hoče-Slivnica potekala 7. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki jo je gostil župan dr. Marko Soršak. Županje in župani so med drugim obravnavali naslednje teme:

  • Priprava pokrajinske zakonodaje

Županje in župani so se seznanili z informacijami iz posveta strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, ki je potekal dne, 14. 5. 2020 v Državnem svetu RS. Predsednik SOS, dr. Aleksander Jevšek je za predsedstvo povzel, da so na posvetu razpravljali o vsebini nalog, ki se bodo prenesle v pristojnost pokrajin in o nadaljnjih aktivnostih strokovne skupine pri pripravi osnutka pokrajinske zakonodaje. Izpostavil je veliko zadovoljstvo, da se proces ustanavljanja pokrajin, kljub menjavi vlade in razglašeni epidemiji zaradi virusa, nadaljuje. Poudaril je, da smo sedaj pred ključnim vprašanjem tega projekta, in sicer kako bo potekalo financiranje pokrajin. Prisotni so se strinjali, da pokrajine morajo imeti svoj vir financiranja in da je smisel ustanavljanja pokrajin ustanovitev razvojnih pokrajin.

Kot naslednji korak je predvideno, da pristojna ministrstva do junija 2020 pripravijo oceno finančnih posledic prenosa nalog v pristojnosti pokrajin, na podlagi katerih bo strokovna skupina pripravila predloge pokrajinske zakonodaje. S predlogi zakonov bodo občine seznanjene konec junija 2020. Županje in župani so se strinjali, da sicer podpirajo nadaljevanje procesa ustanavljanja pokrajin, saj trenutno stanje ne kaže na to, da se bi sprejemali večji koraki v smeri decentralizacije, potrebno pa se bo opredeliti do delovnih gradiv, ko bodo le-ta pripravljena. Od tega bo tudi odvisen prehod in sam uspeh procesa ustanavljanja pokrajin. Ne nazadnje so izpostavili, da ni nepomembno tudi število pokrajin.

  • Delovanje občin v času epidemije in po njej

Predsedstvo SOS se je seznanilo tudi z delovanjem občin v času pandemije in po njej. Predstavljena je bila problematika črpanja evropskih sredstev. Sredstva, ki jih občine zalagajo za projekte, se zaradi novo določenih plačilnih rokov v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, vračajo v proračune občin z zakasnitvijo. Županje in župani so poudarili, da je nujno, da država pospeši izvajanje aktivnih projektov in omogoči, da bodo občine, ki že imajo pripravljene projekte, le-te lahko tudi začele uresničevati.

  • Volilna pravica za starejše od 16 let

Na seji je bila predstavljena možnost udeležbe mladih na volitvah in volilna pravica za starejše od 16 let. Število držav, ki omogočajo volilno pravico starejšim od 16 let se nenehno povečuje in njihove izkušnje so zelo spodbudne. Ker je volilna pravica tesno povezana z aktivnim državljanstvom, je dobro izhodišče za celovito vključevanje v družbo in pomeni tudi prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, so prisotni podprli pobudo s predlogom za vključitev mladih v politiko na lokalni in parlamentarni ravni.

  • Potrditev dokumentov za sklic redne seje skupščine SOS

Na seji predsedstva je bila tudi najavljena redna letna skupščina SOS, ki bo potekala v sredo, 3.6.2020 v občini Medvode. Na sejo skupščine je poleg predstavnic in predstavnikov občin članic SOS, vabljen tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik na temo razprave o prihodnosti, razvoju in financiranju občin.

Galerija slik.

< Vse aktualne novice