• Domov
  • Novice
  • 8. Seja Komisije za proračun in javne finance

V četrtek, 01. junija 2017 je v prostorih Mestne občine Koper potekal 8. sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS. Članice in člani komisije so obravnavali predlog o spremembi pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine, saj želi Ministrstvo za javno upravo zaradi razsodbe Ustavnega sodišča ostro razmejiti med obveznimi in »neobveznimi« nalogami občin in, naj se »neobvezne« naloge več ne bi štele v izračun povprečnine. V nadaljevanju so obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin, ki je bil dan v obravnavo na Vlado RS.

Člani komisije so opozorili, da oba dokumenta nadaljujeta prakso ministrstva, ki obstoječi sistem financiranja še dodatno razgrajuje in znižuje pogoje sodelovanja med državo in občinami v določanju finančnih sredstev za občine. Komisija je ob številnih pripombah in sklepih opozorila tudi na potreben poziv državi, da preneha posegati na tako nedomišljen in parcialen način v sisteme, ki so ključnega pomena za delovanje slovenskih občin.

< Vse aktualne novice