• Domov
  • Novice
  • 8. sestanek Delovne skupine za lokalno samoupravo – nov predlog višine povprečnine

23. 9. 2021 je potekala spletna seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister Koritnik. V imenu SOS sta na seji sodelovala predsednik SOS Peter Misja in podpredsednica Jasna Gabrič.

Pogovor je tekel o morebitnem dogovoru o višini povprečnine za leti 2022 in 2023. Minister Koritnik je uvodoma povedal, da po sestankih z vlado in resornimi ministri ter v želji, da se z reprezentativnimi združenji občin sklene dogovor o povprečnini čim prej, državna pogajalska stran predlaga 638,00 € povprečnine za leti 2022 in 2023, torej 10,00 € več kot doslej. Povišanje so predlagali tudi zaradi lažje zagotovitve lastne udeležbe občin pri evropskih projektih, pa tudi zaradi dobrega sodelovanja občin in vlaganja njihovih lastnih sredstev pri premagovanju zdravstvene krize.

Predsednik SOS Peter Misja se je priključil izrečenim zahtevam po višji povprečnini, pri tem pa poudaril, da je z vidika SOS osnova za povprečnino prav znesek 638,00 € na prebivalca. Povedal je še, da je zaradi dodatnih nalog, ki se lokalnim skupnostim obetajo zaradi zakonodaje v sprejemu, za pričakovati 9,00 € na prebivalca dodatnih stroškov.

Minister Koritnik je povedal, da javno finančno stanje ni naklonjeno še višji povprečnini, da se v  prihodnosti obeta iz naslova sprejetega Zakona o finančni razbremenitvi občin tudi znižanje stroškov občinam ter da je predlog, s katerim je soočil občinske pogajalce, bil težko usklajevan s predstavniki vlade. Ko sta predstavnika SOS in ZMOS ministra soočila z vsemi predlogi zakonodaje, ki občinam nalagajo nove naloge in stroške, ter na podlagi povečanega pritiska za dvig povprečnine, je minister obljubil, da bo ponovno opravil pogovor z Vlado RS in poskusil spogajati nekaj evrov več.

Na podlagi tega in dejstva, da višja povprečnina pomeni tudi cca. 1.000.000,00 € več iz naslova sredstev za uravnoteženje razvitosti občin in več sredstev za občine z romsko skupnostjo, ker so sredstva vezana na primerno porabo, je minister predlagal, da reprezentativne skupnosti občin pri svojem članstvu preverijo ali je mogoč podpis Dogovora o višini povprečnine za leti 2022 in 2023 na podlagi višine povprečnine v minimalnem znesku 638,00 €, ob tem pa obljubil, da bo vložil dodatne napore za zagotovitev višjega zneska.

Minister pričakuje povratne informacije vseh treh reprezentativnih asociacij jutri, do 11. ure. Izredna seja predsedstva SOS je že načrtovana za 8.30 uro.

 


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice