• Domov
  • Novice
  • Aktivna udeležba občin pri celostnem prometnem načrtovanju

V sredo, 7.12.2022 je v Centru Ivana Hribarja v Trzinu potekala predstavitev Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) v organizaciji Skupnosti občin Slovenije in Ministrstva za infrastrukturo (MZI). Predstavitev je nagovarjala predvsem zaposlene na občinah, ki s ukvarjajo s področjem načrtovanja in upravljanja prometa. Z udeležbo pa so interes pokazali tudi predstavniki regionalnih razvojnih agencij (centrov) ter posameznih podjetij.

Uvodnemu nagovoru državne sekretarke MZI, mag. Tine Seršen je sledila predstavitev ključnih področij in poudarkov zakona, ki jih je podal generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko na MZI Darko Trajanov. Predstavil je razloge za pripravo ZCPN, cilje in načela ZCPN kot tudi posamezne značilnosti celostne prometne strategije (državna, regionalna, občinska CPS). V nadaljevanju je izpostavil še zakonske povezave s prostorskim načrtovanjem (Občinska celostna prometna strategija (v nadaljevanju OCPS), Občinski prostorski načrt) in pripravo podzakonskih predpisov ter smernic.

V drugem delu predstavitve je sledilo delo v štirih ožjih skupinah, ki so ga izvajali predstavniki MZI. Pri delu v skupinah z vodenimi razpravami so se udeleženci seznanili z novim izrazoslovjem, načeli (npr. načelo prednostnega upravljanja prometa, načelo ničelne rasti) kot tudi predvidenimi gabariti financiranja ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti v finančni shemi 2021-27. V povezavi s tem bodo na voljo sredstva za spodbujanje trajnostne urbane mobilnosti (mehanizem CTN – Celostna teritorialna naložba), financiranje investicijskih ukrepov na lokalni ravni, nadaljnjo izgradnjo državnega kolesarskega omrežja (mehanizem DRR – Dogovor za razvoj regije) ter sofinanciranje neinfrastrukturnih ukrepov trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni (OCPS).

Pri aktivnem delu v skupinah je bilo izpostavljenih več izzivov. Ti so potreba po hierarhičnem izvajanju ukrepov na vseh ravneh, ustreznejše vključevanje javnosti in učinkovitejše zagotavljanje dostopnosti informacij v zvezi z dnevnimi redi javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP) , alternativni ukrepi do nadgradnje železniškega prevoza predvidenega leta 2030, učinkovitejša uporaba javnega potniškega prometa v prometnih konicah (razmerje upokojenci in zaposleni), pogostejša izobraževanja za naročnike in pripravljavce CPS-jev, problematika razpršene poselitve in visoki stroški vzpostavljanja in vzdrževanja prometne infrastrukture, priprava mobilnostnih načrtov, možnosti sodelovanja s sosednimi občinami pri pripravi OCPS, izzivi opredelitev problemskih območij ter drugo. Zaposleni na občinah so prav tako poudarili, da naj elektromobilnost in e-omrežja ne predstavljata finančnega bremena občin, in naj za le-to poskrbi država.

Na drugi strani so udeleženci izvedeli, da bodo vezano na presojo kakovosti CPS-jev, vsaki občini dodeljeni presojevalci v začetni in zaključni fazi njihove priprave. Smernice z vsemi aktualnimi zadevami in dogodki na temo trajnostne mobilnosti so že objavljene na Spletni platformi za trajnostno mobilnost, www.sptm.si.

< Vse aktualne novice