• Domov
  • Novice
  • Ali bodo občine z 2.1.2016 ugasnile parkomate?

V četrtek 22. oktobra je na MF potekal sestanek o možnih nadgradnjah parkomatov, na način, da bodo izvajali delo v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov. Težave so v tem, da vzdrževalci parkomatov ne morejo zagotoviti nadgradnje parkomatov tako, da bodo delovali v skladu z zakonom. Naslednji problem pa je cena, saj so vzdrževalci/proizvajalci ocenili, da bo strošek nadgradnje znašal caa. 5.000€ na parkomat. Prav tako bodo morale občine kupiti nadzorni center, ter tako omogočiti ustrezno delovanje parkomatov.

Navedeno je v nasprotju s prizadevanji vlade RS po administrativnemu zmanjšanju stroškov občinam, kar smo na sestanku tudi opozorili. Prav tako smo opozorili na dejstvo, da bi se parkomate moralo izločiti iz Zakona o davčnem plačevanju računov, (saj gre za občinsko takso), a so nas na MF zavrnili, da parkomati ne bodo izvzeti.

Na sestanku je bilo s strani MF izpostavljeno, da se zakona ne bo spreminjalo, so pa pripravljeni prilagoditi tehnične zahteve tako, da nadgradnja občinam ne bi povzročala nesorazmernega stroška. Tako so predlagali, da bi parkomati tvorili 32 mestno številko (ki bi bila sestavljena iz elementov, ki so že na parkirnem listku – davčna številka, številka parkomata, zap. Št. računa, lokacija – občina…). Ta številka se bi nato v roku 10 dneh posredovala na FURS. Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi poenostavitve veljale samo za že postavljene parkomate (določili bi prehodno obdobje), medtem bodo novi parkomati morali izpolnjevati vse zahteve (tvorjenje ZOI – enkratne kode s certifikatom).

Predstavniki občin so pozdravili to možnost, kljub temu pa so prisotni proizvajalci (na sestanku so bili prisotni 3 največji zastopniki) opozorili, da niso sposobni izvesti nadgradnje do 2.1.2016, saj za izvedbo potrebujejo več časa.

Tako je bilo dogovorjeno, da proizvajalci v najkrajšem možnem času ocenijo, ali predlagana poenostavitev zmanjša strošek nadgradnje in ali so sposobni do 2.1.2016 izvesti nadgradnje.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice