• Domov
  • Novice
  • Bodo občine še lahko izvajale investicije v ceste?

GURS je na podlagi odločitev Upravnega sodišča občine v sporočilu dne 23. februarja  2017 obvestil, da ne bo izvajal parcelacije občinskih cest, v kolikor ne bo urejeno lastništvo predlaganih cest, oziroma ne bo priloženega soglasja. Na Skupnosti občin Slovenije smo takšni odločitvi nasprotovali, saj je v Zakonu o cestah navedeno, da parcelacijo predlaga upravljalec ali lastnih zemljišča.

Na podlagi našega nasprotovanja smo bili povabljeni na sestanek dne 16. maja 2017, na katerem so bili prisotni predstavniki GURS, MZI in MOP (prvostopenjski organ v primeru pritožbe na odločitev GURS).

V uvodu so nam pojasnili, da se morajo držati tako odločbe Ustavnega sodišča (ki je odločilo da je lastnina ustavna pravica), kot morajo slediti odločitvam Upravnega sodišča, ki so v posameznih zadevah odločila, da sprejeti odlok ne daje podlage za uporabo 13. in 14. člena Zakona o cestah, saj naj bi se ta člena uporabljala samo v primeru, ko je cesta v lasti občine, niso pa urejene meje. Ker pa je v teh primerih bilo jasno, da cesta poteka po zasebni parceli, je Odlok o kategorizaciji v tem delu neustaven, zato ni podlage za parcelacijo. Predstavniki GURS so opozorili, da je nesmiselno (in v skladu z sodbami Upravnega sodišča nepravilno) izvajati parcelacijo na parcelah, ki niso v lasti občine (saj je MOP dal jasno vedet, da bo vse takšne odločitve razveljavil). Z zgoraj navedenim dopisom je GURS-a želel občine zgolj opozoriti na odločitve MOP-a kot prvostopenjskega organa in Upravnega sodišča. Občinam so želeli prihraniti stroške, saj takšnih elaboratov/zahtev za parcelacijo ne bodo mogli izvesti.

Na sestanku je bilo predstavljeno, da je edina rešitev nov zakon, ki bi občinam omogočil parcelacijo (ki še ne spreminja lastništva, temveč samo določi parcelo, ki jo bo občina pridobila v svojo last – z dogovorom ali postopkom razlastitve). Druga rešitev je pritožba občine na odločitev Upravnega sodišča na Vrhovnem sodišču, ki lahko določi sodno prakso.

Predstavniki državnih institucij so svetovali, da se v takšnih primerih na Upravni enoti vloži zahteva za izdajo Odločbe o pripravljalnih delih in na podlagi te Odločbe se sproži parcelacija. Predstavniki SOS so nato opozorili, da izdaja dodatne Odločbe načrtovano investicijo podraži in dodatno administrativno obremeni, prav tako pa se investicija zavleče oziroma onemogoči.

Predstavniki Skupnosti občin Slovenije smo takšnemu ravnanju nasprotovali in smo večkrat izpostavili posledice, ki jih bodo takšne odločitve prinesle na terenu. Občine nimajo na voljo (po naših ocenah)  1,5-2 milijarde evrov, da bi odkupile vsa zemljišča občinskih cest, ki potekajo po zasebni lasti (v letu 2016 so vsi prihodki občin znašali 1.844.645.561€). Po ocenah je 4.143 km občinskih cest in 9.165 km javnih poti, kjer lastništvo ni urejeno. Posledično bodo:

  • občine prisiljene opustiti vzdrževanje teh delov cest, kar bo za občane in njihovo imelo katastrofalne posledice,
  • občani ne bodo mogli pridobiti gradbenega dovoljenja na parcelah do katerih poteka (sicer kategorizirana cesta), katero lastništvo ni urejeno.

Kljub temu, da na sestanku nismo zagotovili rešitve za občine, se bomo še naprej trudili in iskali možne rešitve. Na SOS-u se zavedamo pomembnosti investicij v cestno infrastrukturo, ki je osnova za razvoj lokalnega področja in za zagotavljanje prometne varnosti.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice