V četrtek, 16.6.2016 je potekal prvi sestanek delovne skupine za oblikovanje podlag za projekt »podelitev certifikata Branju prijazna občina«, kateremu se priključuje tudi Skupnost občin Slovenije. Projekt Branju prijazna občina je zastavljen in zamišljen tako, da bi splošne knjižnice k izvajanju ukrepov za dvig bralne kulture in k zavedanju, da je branje vrednota, spodbudile lokalne skupnosti, ki k branju, tako kot splošne knjižnice, lahko spodbujajo vse ciljne skupine prebivalcev. Glavni cilji projekta, ki povezuje knjižnice in lokalne skupnosti, pa tudi druge vzgojno izobraževalne in kulturne ustanove na lokalni ravni, so dvig zavesti o pomenu branja, spodbuda promocije branja in načrten razvoj bralne kulture na lokalnem nivoju, izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na lokalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade, izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev in festivalov z lokalnim ali regionalnim dosegom in spodbujanje in koordiniranje programov in projektov promocije ustvarjalcev, branja in knjige. V Skupnosti občin Slovenije smo se odložili priključiti projektu, tudi zaradi podatkov iz leta 2014, ki kažejo da sta bralna pismenost in bralna kultura povezani s socialnim in ekonomskim uspehom posameznika in posledično celotne družbe, ter podatkov, da obstaja precejšna razlika v bralni aktivnosti na vzhodu in zahodu države, ki bi jo veljalo odpraviti.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice