• Domov
  • Novice
  • Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji – Sklep vlade
Skupnost občin Slovenije obveščam, da je Vlada Republike Slovenije  v petek, na 50. redni seji 28. avgusta 2015, sprejela Četrto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga poslala Državnemu zboru.
V sklepu  nalaga pristojnim ministrstvom in vladnim službam, da v največji meri upoštevajo ugotovitve in priporočila pri nadaljnjem delu kot tudi pri pripravi sprememb in dopolnitev področnih predpisov te načrtovanju novega Nacionalnega programa ukrepov za Rome 2016-2021.

 

< Vse aktualne novice