• Domov
  • Novice
  • Četrto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS

V sredo, 18. novembra 2020 je potekalo četrto spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS.  Članice in člani ožje delovne skupine s področja urejanja prostora in prava so k razpravi povabili še predstavnike z Ministrstva za okolje in prostor. Prisotni so poudarili vse zakonodajne spremembe v povezavi z ZUreP-3, ki so pomembne za nastajajoči odlok. Dodatno so obrazložili še smotrnost vključitve ne-gradbenih posegov v vsebino odloka. Razpravljali pa so tudi o pogojih za vzdrževanje objektov in pogojih za urejanje (naravnih sestavin) zelenega sistema.

< Vse aktualne novice