• Domov
  • Novice
  • Komisija za občinsko redarsko službo o Pravilniku o uniformi ter spremembah ZPrCP

V sredo 6. marca se je v prostorih Mestnega redarstva Ljubljana sestala Komisija za občinsko redarsko službo, ki je obravnavala Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o uniformi in izkaznici občinskega redarja, težavo z usposabljanji bivših policistov, Pobudo za spremembo Pravilnika o opremi občinskih redarjev, Predloge sprememb Zakona o pravilih v cestnem prometu, pobudo za skupen prevod obvestila za vročanje, ter so se seznanili z mnenjem Informacijske pooblaščenke glede možnosti uporabe mobilnih telefonov in samodejnih naprav za nadzor vožnje v rdečo luč.

Prisotne članice in člani so se na začetku seznanili s predlogom sprememb in dopolnitev Pravilnika o uniformi in izkaznici občinskih redarjev. Prisotni so poudarili, da imajo občinska redarstva težavo pri naročanju posameznih kosih oblačil, saj zelo težko naročijo nove kose. Iz navedenega so predstavljene spremembe dobrodošle in jih članice in člani komisije tudi podpirajo. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se do naslednjega tedna posredujejo predlogi in pripombe na predlog sprememb pravilnika ter tehnične specifikacije.

V nadaljevanju so članice in člani izpostavili problematiko zaposlovanja policistov v vrste občinskih redarjev. Po sedaj veljavnih predpisih morajo tudi policisti na osnovno usposabljanja v obsegu 400 ur, tako kot vsi ostali udeleženci.  S predstavniki MJU je bil dosežen konsenz, da se Policijsko akademijo ter MNZ pozove k pripravi prilagojenega programa za bivše policiste, oziroma se jim določene vsebine iz osnovnega usposabljanja priznajo.

Sledila je razprava o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih v cestnem prometu, katere spremembe pripravlja MZI.

Na koncu so se članice in člani strinjali, da Skupnost občin Slovenije izvede skupen prevod obrazca za vročanje v 10 jezikov.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice