• Domov
  • Novice
  • Črpanje sredstev po 21. in 23. členu  ZFO

V sredo, 6. januarja 2016, je bil na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo sestanek v zvezi z izvajanjem 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin. Direktor direktorata za regionalni razvoj, Marko Drofenik  je uvodoma pojasnil načrte ministrstva v zvezi z omenjenima dvema členoma in sicer, da bodo občine v skladu s 56. členom ZIPRS1617 prejele 5% primerne porabe za sofinanciranje investicij – 2% nepovratnih sredstev ter 3% povratnih. Povedal je, da bo aplikacija za vloge odprta predvidoma v začetku februarja. V dogovoru z Ministrstvom za finance bo povratni del sredstev občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja pa predvidoma med 7 in 10 let. Sredstva, ki jih bodo občine pridobile iz povratnega dela za sofinanciranje investicij se ne bodo štele v kvoto zadolževanja. Na sestanku, ki so se ga s strani Skupnosti občin Slovenije udeležili dr. Ivan Žagar, Marjan Kardinar in Jasmina Vidmar so se dogovorili, da bo občinam omogočeno tudi predčasno vračilo najetih sredstev ter, da bodo v tem letu najeta sredstva občine začele vračati leta 2018  in to v dveh obrokih – meseca marca in v začetku septembra. Povratna sredstva bo mogoče pridobiti pod enakimi pogoji kot nepovratna sredstva, za en projekt pa bo občina lahko črpala tako sredstva povratnega kot nepovratnega dela.

Občinam bo v letih 2016 in 2017 na voljo skupno 107,6 mio evrov, od tega 43 mio nepovratnih in 64,6 mio evrov povratnih sredstev. Na povezavi prilagamo tabelo, ki predstavlja sredstva za eno leto.

Sredstva, ki jih bodo občine prejele v skladu z 21. in 23.členom ZFO.


Nazadnje posodobljeno:
< Vse aktualne novice