• Domov
  • Novice
  • Davčna obravnava dohodkov članov volilnih organov – 2. izdaja pojasnila

Obveščamo, da Finančna uprava RS objavila dopolnjeno pojasnilo o davčni obravnavi dohodkov članom volilnih organov, v katerem je vključena sprememba, določena s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članom volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu (Državna volilna komisija, št. 040-5/2018-7 z dne 8. 11. 2018) in Uredbo o spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Ur. list RS, št 71/18).

Pojasnilo najdete na sledeči povezavi:

Dohodki članov volilnih organov – 2. izdaja pojasnila

Plačilo članom za delo v volilnem odboru – obdavčitev dohodkov – obvestilo DVK

< Vse aktualne novice